temizle
Toplam 10 yayından, Gösterilen 1 - 10
Başlık: Tercihler ve Önyargılar-Özet: Avrupa'da Yaşayan Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: İnsan Hakları Ulusal Kurumları-İnsan Haklarının Uygulanması
Yazar: Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü; Morten Kjærum
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Danimarka
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Teori ve Pratikte Tazminat
Yazar: International Center for Transnational Justice; Lisa Magarrell, Ruben Carranza, Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Giderim Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: New York
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Suç ve Ceza Adaletinde Eğilimler, 2010
Yazar: Steve Clarke, Eurostat
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Eurostat
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Çocuğa Karşı Şiddet İzleme ve Göstergeler Literatür Taraması
Yazar: UNICEF; Selin Berghan, Adem Arkadaş - Thibert
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Tutukluluğu Azaltmak - 10 Maddelik Plan
Yazar: Penal Reform International, UK Aid
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İngiltere
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Hapishanelerdeki Aşırı Kalabalıklaşmayı Azaltmak İçin 10 Adımlık Plan
Yazar: Penal Reform International
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İngiltere
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: İnsan Haklarında Yeni Taktikler Kitapçıkları - Yozlaşmaya Son Verme Çağrısı
Yazar: İşkence Mağdurları Merkezi (CVT)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Amerika Birleşik Devletleri
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Dökümantasyon Nedir?
Yazar: HURIDOCS; Manuel Guzman, Bert Verstappen
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Toplum Yararına Okullar: Avrupa’da Demokrasiyi Öğrenmek
Yazar: Avrupa’da Demokrasiyi Öğrenme Girişimi (Initiative for Learning Democracy in Eur Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2011


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.