temizle
Toplam 19 yayından, Gösterilen 1 - 19
Başlık: Tercihler ve Önyargılar-Özet: Avrupa'da Yaşayan Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: İnsan Hakları Ulusal Kurumları-İnsan Haklarının Uygulanması
Yazar: Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü; Morten Kjærum
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Danimarka
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Teori ve Pratikte Tazminat
Yazar: International Center for Transnational Justice; Lisa Magarrell, Ruben Carranza, Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Giderim Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: New York
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Suç ve Ceza Adaletinde Eğilimler, 2010
Yazar: Steve Clarke, Eurostat
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Eurostat
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Çocuğa Karşı Şiddet İzleme ve Göstergeler Literatür Taraması
Yazar: UNICEF; Selin Berghan, Adem Arkadaş - Thibert
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Tutukluluğu Azaltmak - 10 Maddelik Plan
Yazar: Penal Reform International, UK Aid
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İngiltere
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Hapishanelerdeki Aşırı Kalabalıklaşmayı Azaltmak İçin 10 Adımlık Plan
Yazar: Penal Reform International
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İngiltere
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: İnsan Haklarında Yeni Taktikler Kitapçıkları - Yozlaşmaya Son Verme Çağrısı
Yazar: İşkence Mağdurları Merkezi (CVT)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Amerika Birleşik Devletleri
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Dökümantasyon Nedir?
Yazar: HURIDOCS; Manuel Guzman, Bert Verstappen
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Toplum Yararına Okullar: Avrupa’da Demokrasiyi Öğrenmek
Yazar: Avrupa’da Demokrasiyi Öğrenme Girişimi (Initiative for Learning Democracy in Eur Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Engelli Bireyler: Kurumlara Kapatılmak ve Hükümetlerce Unutulmak
Yazar: André Felix, Avrupa Engellilik Forumu İletişim Koordinatorü
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Brüksel
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Ulusal Eşitlik Kurumları Bildiriyor: COVID-19'un Eşitlik Üzerindeki Etkileri ve Kurumların Verdiği Karşılıklar
Yazar: Sophie Hale, Equinet Üyelik ve Ağ Geliştirme Sorumlusu
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Türkiye’nin Yargı Reformu Stratejisi ve Yargı Bağımsızlığı
Yazar: Uluslararası Hukukçular Komisyonu (UHK), İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adalete Erişim
Hak Sahipleri: Hukukçular
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Cenevre
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Türk Sulh Ceza Hâkimlikleri ve Uluslararası Hukuk
Yazar: Uluslararası Hukukçular Komisyonu (UHK), İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adalete Erişim
Hak Sahipleri: Hukukçular
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Cenevre
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Keyfi Sınırlama: Olağanüstü Hâl Süresince ve Sonrasında Türkiye’de Seyahat ve Toplantı Özgürlüklerinin Kullanımı
Yazar: Uluslararası Hukukçular Komisyonu (UHK), İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Barışçıl Gösteri Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Cenevre
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim - Bir El Kitabı
Yazar: Uluslararası Hukukçular Komisyonu (UHK), İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adalete Erişim
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Cenevre
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Askıya Alınan Adalet - Adalete Erişim ve Türkiye'de Olağanüstü Hâl
Yazar: Uluslararası Hukukçular Komisyonu (UHK), İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adalete Erişim
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Cenevre
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Kavramlar Sözlüğü
Yazar: Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Türkiye’de Plastik Geri Dönüşümünün Sağlık Üzerindeki Etkileri
Yazar: Human Rights Watch
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2022


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.