temizle
Toplam 23 yayından, Gösterilen 1 - 23
Başlık: Türkiye: Birleşmiş Milletler Özel Raportörü'nün ziyaretinin üzerinden beş yıl geçti, işkence yaygınlığını koruyor
Yazar:
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Basın Açıklaması
Yayın Yeri: Cenevre-Brüksel-Ankara-İstanbul
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Türkiye’de Yaşlıların Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi
Yazar: Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri:
Hak Sahipleri: Yaşlı Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Türkiye 2020 İnanç Özgürlükleri Karnesi
Yazar: Alevi Düşünce Ocağı (ADO) & Anadolu Din ve İnançları Platformu (ADİP)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü:
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden Çocuk
Yazar: Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden Kadın
Yazar: Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden Çevre
Yazar: Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
Hak Sahipleri: Akademisyenler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden İstihdam
Yazar: Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Pandemi Gölgesinde Kadına Karşı Şiddet
Yazar: Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı (KAPI)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İnsan Hakları Bağlamında Ev İşçilerine Yönelik Sendikal Hak İhlallerinin İncelenmesi
Yazar: Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (EVİD-SEN)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Medya Okuryazarlığı Araştırması
Yazar: Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Gazeteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ TARAFINDAN AVRUPA SOSYAL KOMİTESİ’NE SUNULAN 15 Nisan 2022 TARİHLİ 3.GRUP (ÇALIŞANLARIN HAKLARI) RAPORU HAKKINDA İHD RAPORU
Yazar: İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Çocuk Mahpuslar: Tutulma Şartları Ve İnfaz Usulleri
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSTT)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerlerinde Çocukların Haklarına Erişimi- Eğitim Hakkı
Yazar: Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Sulukule Gönüllüleri Derneği, Tarlabaşı Toplum Merk Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Türkiye’de Yaşlıların Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi
Yazar: Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Yaşlı Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Sosyal İçerme: Türkiye’de Yaşlıların Toplumsal Yaşama Katılımı
Yazar: Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sosyal Haklar
Hak Sahipleri: Yaşlı Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Fotoğraflarla Zorla Yerinden Edilme
Yazar: Göç İzleme Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yeterli Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Zorla Yerinden Edilenler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: AİHM KARARLARI VE SİVİL TOPLUM KURAL 9.2 BİLDİRİMLERİ VE YAŞAM BELLEK ÖZGÜRLÜK DENEYİMLERİ
Yazar: Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Tükenmeyen İç Hukuk Yolları: KHK’lıların Adalete Erişimi Önündeki Engeller
Yazar: Yaşam Hakları Derneği (YAHADER)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Cinsel İstismara Maruz Bırakılan Çocuklara Yönelik Hak İhlallerini İzleme Raporu
Yazar: Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Yoksulluğun Suç Olmaktan Çıkarılması
Yazar: Derin Yoksulluk Ağı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Türkiye’de Askerlik Hizmetine Karşı Vicdani Ret: Türkiye’ye Karşı ÜLKE Grubu Davaları
Yazar: Vicdani Ret Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: CEZA İNFAZ SÜRECİNDE ÇOCUK MAHPUSLARA YÖNELİK KÖTÜ MUAMELENİN ETKİLİ SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASINA İLİŞKİN KONTROL SORULARI VE GÖSTERGELER
Yazar: Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Hukukdışı, Yargısız ve Keyfi İnfazlar
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: GUIDING QUESTIONS AND INDICATORS REGARDING THE EFFICIENT INVESTIGATION AND PROSECUTION OF ILL-TREATMENT AGAINST JUVENILE PRISONERS DURING THE PENALTY EXECUTION Devamı ...
Yazar: Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Hukukdışı, Yargısız ve Keyfi İnfazlar
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.