temizle
Toplam 51 yayından, Gösterilen 1 - 50
Başlık: Türkiye: Birleşmiş Milletler Özel Raportörü'nün ziyaretinin üzerinden beş yıl geçti, işkence yaygınlığını koruyor
Yazar:
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Basın Açıklaması
Yayın Yeri: Cenevre-Brüksel-Ankara-İstanbul
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Türkiye 2020 İnanç Özgürlükleri Karnesi
Yazar: Alevi Düşünce Ocağı (ADO) & Anadolu Din ve İnançları Platformu (ADİP)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü:
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden Çocuk
Yazar: Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden Kadın
Yazar: Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden Çevre
Yazar: Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
Hak Sahipleri: Akademisyenler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden İstihdam
Yazar: Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Pandemi Gölgesinde Kadına Karşı Şiddet
Yazar: Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı (KAPI)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İnsan Hakları Bağlamında Ev İşçilerine Yönelik Sendikal Hak İhlallerinin İncelenmesi
Yazar: Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (EVİD-SEN)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Medya Okuryazarlığı Araştırması
Yazar: Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Gazeteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ TARAFINDAN AVRUPA SOSYAL KOMİTESİ’NE SUNULAN 15 Nisan 2022 TARİHLİ 3.GRUP (ÇALIŞANLARIN HAKLARI) RAPORU HAKKINDA İHD RAPORU
Yazar: İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Çocuk Mahpuslar: Tutulma Şartları Ve İnfaz Usulleri
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSTT)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerlerinde Çocukların Haklarına Erişimi- Eğitim Hakkı
Yazar: Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Sulukule Gönüllüleri Derneği, Tarlabaşı Toplum Merk Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Türkiye’de Yaşlıların Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi
Yazar: Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Yaşlı Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Sosyal İçerme: Türkiye’de Yaşlıların Toplumsal Yaşama Katılımı
Yazar: Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sosyal Haklar
Hak Sahipleri: Yaşlı Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Fotoğraflarla Zorla Yerinden Edilme
Yazar: Göç İzleme Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yeterli Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Zorla Yerinden Edilenler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: AİHM KARARLARI VE SİVİL TOPLUM KURAL 9.2 BİLDİRİMLERİ VE YAŞAM BELLEK ÖZGÜRLÜK DENEYİMLERİ
Yazar: Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Tükenmeyen İç Hukuk Yolları: KHK’lıların Adalete Erişimi Önündeki Engeller
Yazar: Yaşam Hakları Derneği (YAHADER)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Cinsel İstismara Maruz Bırakılan Çocuklara Yönelik Hak İhlallerini İzleme Raporu
Yazar: Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Yoksulluğun Suç Olmaktan Çıkarılması
Yazar: Derin Yoksulluk Ağı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Türkiye’de Askerlik Hizmetine Karşı Vicdani Ret: Türkiye’ye Karşı ÜLKE Grubu Davaları
Yazar: Vicdani Ret Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: CEZA İNFAZ SÜRECİNDE ÇOCUK MAHPUSLARA YÖNELİK KÖTÜ MUAMELENİN ETKİLİ SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASINA İLİŞKİN KONTROL SORULARI VE GÖSTERGELER
Yazar: Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Hukukdışı, Yargısız ve Keyfi İnfazlar
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: GUIDING QUESTIONS AND INDICATORS REGARDING THE EFFICIENT INVESTIGATION AND PROSECUTION OF ILL-TREATMENT AGAINST JUVENILE PRISONERS DURING THE PENALTY EXECUTION Devamı ...
Yazar: Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Hukukdışı, Yargısız ve Keyfi İnfazlar
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Pandemide Mülteci Çocuk Emeği Sömürüsü
Yazar: Deri Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Türkiye’de İklim Değişikliğinin Yaşlı Hakları Üzerine Etkisi
Yazar: Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Yaşlı Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Opuz Grup Davaları (no. 33401/02) Gölge Rapor
Yazar: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Gölge Rapor
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: H46-32 Opuz group v. Turkey (Application No. 33401/02)-In accordance with Rule 9.2. of the Rules of the Committee of Ministers regarding the supervision of th Devamı ...
Yazar: Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Gölge Rapor
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Ayrımcılıktan Yoksulluğa: Türkiye’de LGBTİ+’lar
Yazar: 17 Mayıs Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Medya Özgürlüğünün 20 Yılına Bir Bakış
Yazar: bianet/IPS İletişim Vakfı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Basın Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Gazeteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Bu Romanlar Hep Böyle- Roman Gençlerin Eğitimde ve İstihdamda Yaşadıkları Ayrımcılık
Yazar: Sıfır Ayrımcılık Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Gençlik
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Report to the call for submissions to the UN SRVAW thematic report on rape as a grave and systematic human rights violation and gender-based violence against wo Devamı ...
Yazar: Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: 2021 Yılı Hapishaneler Raporu
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Cinsiyetçi ve Sağlamcı Olmayan, Eşit ve Erişilebilir Bir Medya için: Engelli Kadınların Haber Medyasında Temsili
Yazar: Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: 6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ - PAZARCIK VE ELBİSTAN DEPREMLERİ ÖN GÖZLEM RAPORU
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Eşit Haklar için İzleme Derneği, FİS Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Afetzedeler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Medyada LGBTİ+’lar
Yazar: KAOS GL
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İfade Özgürlüğü ve Doğru Bilgiye Erişim Bağlamında Google’ın Dezenformasyon ve Medya Politikaları
Yazar: Teyit Medya Araştırmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖĞRETMEN OLMAK
Yazar: Kalkınma Atölyesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖĞRENCİ OLMAK
Yazar: Kalkınma Atölyesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Üniversitelerin Engelli Öğrenci Birimleri Web Erişilebilirliğinin İzlenmesi Raporu – 2021
Yazar: Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: 1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor
Yazar: IPS İletişim Vakfı- bianet
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: İKİ İLERİ BİR GERİ: Kürt Kültürel Yayıncılığının Maruz Kaldığı Hak İhlalleri Raporu
Yazar: Kürt Çalışmaları Merkezi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Covid-19 Pandemisinde Engellilerin İnsan Hakları
Yazar: Altınokta Körlere Hizmet Vakfı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI- COVID-19 İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERİN YASALLIĞI VE İDARİ PARA CEZALARI
Yazar: İnsan Hakları Derneği (İHD)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Ekonomik Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 Pandemisinde Engelli Kadınların Hak İhllaleri Raporu
Yazar: Türkiye Körler Federasyonu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Monitoring Report on Sexual and Reproductive Health Services in Turkey before and during the Pandemic
Yazar: Turkish Family Health and Planning Foundation (TAPV)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Cinsel ve Üreme Sağlığı Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Salgında Ötelenenler: Covid-19 Salgınında Dünyada ve Türkiye’de Mevsimlik Gezici ve Göçmen Tarım İşçilerine ve Onların Çocuklarına İlişkin Gelişmeler İzleme ve Devamı ...
Yazar: Kalkınma Atölyesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Engellilerin Kültürel Yaşam ve Sanata Katılım Hakkı Saha Araştırması
Yazar: Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: HIV’le Yaşayan LGBTİ+’ların İnsan Hakları Raporu
Yazar: Kaos GL ve 17 Mayıs Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Kent Konseyi Kadın Meclislerinin İzlenmesi
Yazar: Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Gençlerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları: Seçim Bildirgelerinde Durum Analizi ve Tavsiyeler
Yazar: Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Gençlik
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Çemberin Dışında Bırakılanlar: Büyük Veri Analiziyle Türkiye’de 2023 Seçimleri
Yazar: bianet ve IPS İletişim Vakfı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.