temizle
Toplam 133 yayından, Gösterilen 1 - 50
Başlık: Zorla Kaybetmeler Hakkında Amicus Curiae Raporu
Yazar: European Center for Constitutional and Human Rights (Anayasal Haklar ve İnsan Ha Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Zorla Kaybedilme
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Üçüncü Taraf Raporu
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Demokrasi ve Siyasal Katılım
Yazar: Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Türkiye: Birleşmiş Milletler Özel Raportörü'nün ziyaretinin üzerinden beş yıl geçti, işkence yaygınlığını koruyor
Yazar:
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Basın Açıklaması
Yayın Yeri: Cenevre-Brüksel-Ankara-İstanbul
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: 2019 Yılı Akdeniz Bölgesi Lgbti+Lara Yönelik Hak İhlalleri Raporu
Yazar: Mersin 7 Renk LGBT Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Mersin
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Pandeminin Nevşehir’de Yaşayan Kadınlar Üzerindeki Ekonomik Etkisi
Yazar: Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Çocuklar Bayraklı İlçesindeki Oyun Parklarını İzliyor
Yazar: Çocuk İzi İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Türkiye 2020 İnanç Özgürlükleri Karnesi
Yazar: Alevi Düşünce Ocağı (ADO) & Anadolu Din ve İnançları Platformu (ADİP)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü:
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden Çocuk
Yazar: Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden Kadın
Yazar: Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden Çevre
Yazar: Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
Hak Sahipleri: Akademisyenler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden İstihdam
Yazar: Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Pandemi Gölgesinde Kadına Karşı Şiddet
Yazar: Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı (KAPI)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İnsan Hakları Bağlamında Ev İşçilerine Yönelik Sendikal Hak İhlallerinin İncelenmesi
Yazar: Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (EVİD-SEN)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Medya Okuryazarlığı Araştırması
Yazar: Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Gazeteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ TARAFINDAN AVRUPA SOSYAL KOMİTESİ’NE SUNULAN 15 Nisan 2022 TARİHLİ 3.GRUP (ÇALIŞANLARIN HAKLARI) RAPORU HAKKINDA İHD RAPORU
Yazar: İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Çocuk Mahpuslar: Tutulma Şartları Ve İnfaz Usulleri
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSTT)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerlerinde Çocukların Haklarına Erişimi- Eğitim Hakkı
Yazar: Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Sulukule Gönüllüleri Derneği, Tarlabaşı Toplum Merk Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Türkiye’de Yaşlıların Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi
Yazar: Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Yaşlı Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Sosyal İçerme: Türkiye’de Yaşlıların Toplumsal Yaşama Katılımı
Yazar: Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sosyal Haklar
Hak Sahipleri: Yaşlı Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Kazdağları Bölgesinde Çevre Mücadelesinde Adalete Erişim Önündeki Maddi Engeller
Yazar: Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Eğitimde Ayrıştırılan Otizmliler ve Çözüm Önerileri
Yazar: Eğitimde Ayrıştırılan Otizmliler ve Çözüm Önerileri raporu çıktı Eğitimde Ayrışt Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Fotoğraflarla Zorla Yerinden Edilme
Yazar: Göç İzleme Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yeterli Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Zorla Yerinden Edilenler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Uzaktan sesim duyuluyor mu?- Uzaktan Eğitimde Çocuk Katılımına İlişkin İzleme Çalışması
Yazar: BBOM İzmir Kooperatifi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: AİHM KARARLARI VE SİVİL TOPLUM KURAL 9.2 BİLDİRİMLERİ VE YAŞAM BELLEK ÖZGÜRLÜK DENEYİMLERİ
Yazar: Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Tükenmeyen İç Hukuk Yolları: KHK’lıların Adalete Erişimi Önündeki Engeller
Yazar: Yaşam Hakları Derneği (YAHADER)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Cinsel İstismara Maruz Bırakılan Çocuklara Yönelik Hak İhlallerini İzleme Raporu
Yazar: Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Suça Sürüklenen Sığınmacı Çocukların Adil Yargılanma Hakkına Erişimi
Yazar: Anka Üreten Kadın Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Yoksulluğun Suç Olmaktan Çıkarılması
Yazar: Derin Yoksulluk Ağı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Türkiye’de Askerlik Hizmetine Karşı Vicdani Ret: Türkiye’ye Karşı ÜLKE Grubu Davaları
Yazar: Vicdani Ret Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: CEZA İNFAZ SÜRECİNDE ÇOCUK MAHPUSLARA YÖNELİK KÖTÜ MUAMELENİN ETKİLİ SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASINA İLİŞKİN KONTROL SORULARI VE GÖSTERGELER
Yazar: Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Hukukdışı, Yargısız ve Keyfi İnfazlar
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: GUIDING QUESTIONS AND INDICATORS REGARDING THE EFFICIENT INVESTIGATION AND PROSECUTION OF ILL-TREATMENT AGAINST JUVENILE PRISONERS DURING THE PENALTY EXECUTION Devamı ...
Yazar: Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Hukukdışı, Yargısız ve Keyfi İnfazlar
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Görme Engellilerin Kütüphane Hizmetlerine Erişim Hakkı Raporu
Yazar: Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY AKADEMİ)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Toplu Ulaşımda Çocuk Gösterge Seti
Yazar: Şehir Dedektifi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Seyahat Etme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Kentte İnsan Hakkı 2022- Göstergelerle Büyükşehir Belediyelerinin Performansları
Yazar: KENTSEL Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (kent-lab)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kent Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Pandemide Mülteci Çocuk Emeği Sömürüsü
Yazar: Deri Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Toplu Ulaşımda Çocuk: İstanbul Çocuk Odaklı Toplu Ulaşım Planlaması Hak İzleme Raporu 2022
Yazar: Şehir Dedektifi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Seyahat Etme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Türkiye’de İklim Değişikliğinin Yaşlı Hakları Üzerine Etkisi
Yazar: Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Yaşlı Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Opuz Grup Davaları (no. 33401/02) Gölge Rapor
Yazar: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Gölge Rapor
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: H46-32 Opuz group v. Turkey (Application No. 33401/02)-In accordance with Rule 9.2. of the Rules of the Committee of Ministers regarding the supervision of th Devamı ...
Yazar: Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Gölge Rapor
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Ayrımcılıktan Yoksulluğa: Türkiye’de LGBTİ+’lar
Yazar: 17 Mayıs Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu
Yazar: Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Medya Özgürlüğünün 20 Yılına Bir Bakış
Yazar: bianet/IPS İletişim Vakfı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Basın Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Gazeteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Bu Romanlar Hep Böyle- Roman Gençlerin Eğitimde ve İstihdamda Yaşadıkları Ayrımcılık
Yazar: Sıfır Ayrımcılık Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Gençlik
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Covid-19 Pandemisinden Çıkış Sürecinde Türkiye’de Romanlar
Yazar: Romani Godi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Şiddet, İhmal, İstismar ve Yaş Ayrımcılığı
Yazar: Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Yaşlı Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Türkiye’de Şubat 2023 Depremleri Sonrası Barınma Hakkı ve Konuta Erişim Raporu
Yazar: Evrensel Haklar için Hukukçular Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Afetzedeler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Toz Bezi Değiliz Ev İşçisiyiz: Küresel Salgın Döneminde Çalışma Hakkı ve Diğer İnsan Hakları İhlalleri Bağlamında Ev İşçilerinin Karşılaştıkları Sorunlar Rapo Devamı ...
Yazar: Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (EVİD-SEN)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Report to the call for submissions to the UN SRVAW thematic report on rape as a grave and systematic human rights violation and gender-based violence against wo Devamı ...
Yazar: Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Haftalık Mülteci Haberleri İzleme Çalışması (2021)
Yazar: Mülteci Medyası Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Medya İzlem Raporu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Göç, Pandemi ve Çocuk: Pandemi sürecinde Mersin’in farklı yerlerinde yaşayan sığınmacı çocukların haklarına erişimi araştırması
Yazar: Anka Üreten Kadın Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.