Toplam 12 yayından, Gösterilen 1 - 12
Başlık: Toplantı ve Gösteri Hakkı İzleme Raporu
Yazar: Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Barışçıl Gösteri Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Gezi Parkı Eylemleri
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Barışçıl Gösteri Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Barışçıl Gösteri Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1983
Başlık: AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 2014/2 - Ataman Grubu Kararlarının Uygulanması
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Başak Çalı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Barışçıl Gösteri Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Birleşmiş Milletler Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel Raportörü'nden Covid-19 Tedbirlerinin İnsan Hakları Yükümlülükleriyle Uyumluluğu için 10 Teme Devamı ...
Yazar: Birleşmiş Milletler Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel Raportörü Clé Devamı ...
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Barışçıl Gösteri Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Sivil Toplum Örgütleri için Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplantı Gösteri Hakkı Kılavuzu
Yazar: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakla Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Barışçıl Gösteri Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İçtihadı Hakkında Rehber - Kitlesel Protestolar
Yazar: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hukuk Müşavirliği Bölümü
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Barışçıl Gösteri Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 37: Barışçıl Toplanma Hakkı
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Barışçıl Gösteri Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Yorum
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Keyfi Sınırlama: Olağanüstü Hâl Süresince ve Sonrasında Türkiye’de Seyahat ve Toplantı Özgürlüklerinin Kullanımı
Yazar: Uluslararası Hukukçular Komisyonu (UHK), İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Barışçıl Gösteri Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Cenevre
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Demokratik Yurttaşlık Alanının Daraltılması TİHV Akademi Bilgi Notu 2 - Sokağı Kapatmak: Toplanma ve Gösteri Özgürlüğüne Yönelik İhlaller (2015-2019)
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı Akademi; Aslı Davas, Serdar Tekin
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Barışçıl Gösteri Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: İzmir
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Yasaksız Meydan Podcast Serisi
Yazar: Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD)
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Barışçıl Gösteri Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Şiddetsiz Eylem Stratejisi El Kitabı
Yazar: The Ruckus Society
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Barışçıl Gösteri Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Amerika Birleşik Devletleri
Yayın Tarihi:


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.