Displaying 1 - 50 of 2730
Sort by 
Yayın No: Başlık: Yazar: Kategori Dizini: Hak Kategorileri: Hak Sahipleri: Yayın Türü:
2767 Zararın Çözümü (Giderilmesi): Kalkınma Finansmanı için Uluslararası Hukuktan Dersler Center for International Environmental Law (CIEL) Raporlar Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar Genel Raporlar
2766 Aarhus Sözleşmesi hakkında kısa rehber Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar Genel El Kitabı/Kılavuz
2765 Uluslararası Çalışma Standartlarının Uygulanması, 2024- Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Uygulanmasına ilişkin Uzmanlar Komitesi Raporu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Çalışma Hakkı İşçiler/Çalışanlar Raporlar
2764 Evrensel Periyodik İnceleme (Dördüncü Döngü): İlgili paydaşların yazılı sunumları için bilgi ve kılavuzlar Evrensel Periyodik İnceleme (UPR - EPİ) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Genel Genel El Kitabı/Kılavuz
2763 İşkenceyle Mücadele Örgütü (APT) BM İşkenceye Karşı Komite (UN CAT) Alternatif Raporlama Rehberi BM İşkenceye Karşı Komite (UN CAT) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Genel El Kitabı/Kılavuz
2762 Anayasa’nın 24. ve 41. Maddelerine İlişkin DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ İZLEME RAPORU Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği Raporlar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Genel Raporlar
2761 İnsan Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (CCPR / C/TUR/CO/1) BM İnsan Hakları Komitesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Genel Genel Bilgi Notu
2760 İnsan Hakları Komitesi- Türkiye’nin ikinci periyodik raporunun sunulmasından önceki konuların listesi (CCPR /C/TUR/QPR/2) BM İnsan Hakları Komitesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Genel Genel Bilgi Notu
2759 İnsan Hakları Komitesi- Türkiye 2. periyodik raporu öncesi sorun listesine verilen yanıtlar(CCPR /C/TUR/2) BM İnsan Hakları Komitesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Genel Genel Bilgi Notu
2758 Depremden Etkilenerek Mersin’e Gelen Kadın ve Kız Çocuklarının Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakkına Erişimi Raporu Anka Üreten Kadın Derneği Raporlar Cinsel ve Üreme Sağlığı Hakkı Kadınlar Raporlar
2757 Rule 9.2. Submission- G.U. v. Turkey (Application No. 16143/10) Association for Struggle Against Sexual Violence Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Kadınlar Bilgi Notu
2756 Input for Advocacy of Hatred Based on Religion or Belief ADO ALEVİ PHILOSOPHY CENTER ASSOCIATION- TURKEY Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü Genel Bilgi Notu
2755 Rule 9.2. Submission- Opuz v. Turkey Group of Cases (no. 33401/02) Mor Çatı Women's Shelter Foundation Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Kadınlar Bilgi Notu
2754 CONSCIENTIOUS OBJECTORS TO MILITARY SERVICE Briefing paper regarding the OHCHR of Türkiye Vicdani Ret İzleme Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Vicdani Ret Hakkı Genel Bilgi Notu
2753 Submission for the development of practical tools to assist law enforcement bodies in promoting and protecting human rights in the context of peaceful protests İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (HUMAN RIGHTS ASSOCIATION) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Barışçıl Gösteri Hakkı Genel Bilgi Notu
2752 Submission to the United Nations Commission on the Status of Women: Violence and Discrimination against LGBTI+ Women in Turkey Kaos GL Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı LGBTII+ Bilgi Notu
2751 Rule 9.2. Submission- Kılavuz. v. Türkiye (8327/03) Civil Society in Penal System Association (Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum De Devamı ... Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Genel Bilgi Notu
2750 Rule 9(2) submission regarding KASA v. Turkey (Application No. 45902/99) and ERDOĞAN AND OTHERS v. Turkey (Application No. 19807/92) group of cases Truth Justice Memory Center (Hafıza Merkezi), Human Rights Association (İnsan Ha Devamı ... Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Genel Bilgi Notu
2749 İşkenceye Karşı Komite (CAT) Türkiye tarafından Sözleşme'nin 19. maddesi uyarınca basitleştirilmiş raporlama usulüne uygun olarak sunulan 2020 teslim tarihli be Devamı ... İşkenceye Karşı Komite (CAT)- Çeviri: The World Organisation Against Torture (OM Devamı ... Raporlar İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Genel Raporlar
2748 Misilleme ve Sindirmelere Karşı Koruma için Kılavuz İlkeler İşkenceye Karşı Komite (CAT)- Çeviri: The World Organisation Against Torture (OM Devamı ... Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Genel El Kitabı/Kılavuz
2747 İşkenceye Karşı Komite (CAT) Türkiye'nin beşinci periyodik raporunun sunulmasından önce ele alınması gereken konular listesi (CAT/C/TUR/QPR/5) İşkenceye Karşı Komite (CAT)- Çeviri: The World Organisation Against Torture (OM Devamı ... Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Genel Bilgi Notu
2746 Kadın Mahpuslara Muamele ve Kadın Suçlular için Hapis Dışı Tedbirlere Dair Birleşmiş Milletler Kuralları (Bangkok Kuralları) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu & Etkiniz Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Adalete Erişim Kadınlar Karar
2745 Yargı Sistemlerinde ve Çevrelerinde Yapay Zekâ Kullanımına İlişkin Etik Şart Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) & Etkiniz Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Genel Raporlar
2744 BM Çocuk Hakları Komitesi Socuç Gözlemleri Çocuk Hakları Komitesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Çocuk Hakları Çocuklar Nihai Gözlem Raporu
2743 Herkes İçin Konut Hakkı Raporu Arşiv Kent, Kültür ve Toplumsal Araştırmalar Derneği Raporlar Barınma Hakkı Genel Raporlar
2742 GAR Özel Raporu 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için Dayanıklılığın Haritalandırılması Birleşmiş Milletler Afet Riskinin Azaltılması Ofisi (UNDRR) Çeviri: Yeşil Ekonom Devamı ... Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Genel Genel Raporlar
2741 Türkiye başvuruları ile ilgili Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi tarafından verilmiş ihlal kararları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Çeviri: Yaşam Bellek Özgürlük Derneğ Devamı ... Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Genel Genel
2740 2021 ÜLKE ÇAPINDA OKUL ORTAMI ARAŞTIRMASI- Ülkedeki LGBTQ+ Gençlerin Okul Deneyimleri Joseph G. Kosciw, Ph.D. Caitlin M. Clark, Ph.D. Leesh Menard, Çeviri: 17 Mayıs Devamı ... Raporlar Eğitim Hakkı LGBTII+ Raporlar
2739 Cinsel Yönelim, Cinsiyet Kimliği, Cinsiyet İfadesi ve Cinsiyet Özellikleri ile ilişkili olarak Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Uygulanmasına dair YOGYAKART Devamı ... Çeviri: Kaos GL ve 17 Mayıs dernekleri Raporlar Genel Genel Raporlar
2738 Afet Risklerinin Azaltılmasında Yaşlı Bireyleri Kapsayıcı Araç Seti Derin Yoksulluk Ağı Rehberler/Kılavuzlar Genel Yaşlı Kişiler El Kitabı/Kılavuz
2737 Şili Depreminden Çıkarılan Dersler: İnsan Hakları Çerçevesi Afet Müdahalesini Nasıl Kolaylaştırır? Derin Yoksulluk Ağı Raporlar Genel Genel Raporlar
2736 FIRE – Afet Riskinin Azaltılması ve İklim Değişikliğine Uyumda İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Bütünleştirilmesi için Bir Çerçeve Derin Yoksulluk Ağı Rehberler/Kılavuzlar Genel Genel El Kitabı/Kılavuz
2735 İnsan Hakları ve Afet Riskinin Azaltılması Derin Yoksulluk Ağı Rehberler/Kılavuzlar Genel Genel El Kitabı/Kılavuz
2734 Sendai Çerçevesi Gönüllü Taahhüt Bildirimleri Kılavuzu Hukuk Doğa ve Toplum Vakfı (HUDOTO) Rehberler/Kılavuzlar Barınma Hakkı Genel El Kitabı/Kılavuz
2733 YouTube Pişmanlıkları Mozilla Vakfı, Teyit Raporlar Dijital Haklar Genel Raporlar
2732 Hak Odaklı Yerel Seçim Haberciliği Rehberi bianet ve IPS İletişim Vakfı Rehberler/Kılavuzlar Basın Özgürlüğü Gazeteciler El Kitabı/Kılavuz
2731 Çemberin Dışında Bırakılanlar: Büyük Veri Analiziyle Türkiye’de 2023 Seçimleri bianet ve IPS İletişim Vakfı Raporlar İfade Özgürlüğü Genel Raporlar
2730 Gençlerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları: Seçim Bildirgelerinde Durum Analizi ve Tavsiyeler Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) Raporlar Sağlık Hakkı Gençlik Raporlar
2729 Rule 9.2 Submission for the 1468th meeting of the Committee of Ministers in the Selahattin Demirtaş v. Turkey (No.2) (Application no. 14305/17) The Media and Law Studies Association (MLSA) Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma İnsan Hakları Savunucuları Bilgi Notu
2728 Çatışma veya güvensizlik durumlarındaki din veya inanç azınlıklarına mensup kişilerin hakları Din veya inanç özgürlüğü Özel Raportörünün raporu BM Din veya inanç özgürlüğü Özel Raportörü- PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜRV DERNEĞİ A Devamı ... Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü Genel Raporlar
2727 Comments submitted by the Association for Monitoring Equal Rights concerning the 15th National Report on the implementation of the European Social Charter Association for Monitoring Equal Rights Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Sosyal Haklar Genel Bilgi Notu
2726 Comments submitted by the Human Rights Association (İnsan Hakları Derneği -İHD) concerning the 15th National Report on the implementation of the European Soci Devamı ... Human Rights Association (İnsan Hakları Derneği -İHD) Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Sosyal Haklar Genel Bilgi Notu
2725 Comments submitted by the Partnership Network for Prevention of Violence against Children concerning the 15th National Report on the implementation of the Eur Devamı ... Partnership Network for Prevention of Violence against Children Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Sosyal Haklar Çocuklar Bilgi Notu
2724 2022- HIV ile Yaşayanların Maruz Bırakıldıkları Hak İhlalleri Raporu Pozitif-iz Derneği Raporlar Genel Hasta Kişiler Raporlar
2723 Oya Ataman grubu – Türkiye (Başvuru. No. 74552/01) ve 73 Adet Tekrarlayan Davalara İlişkin Olarak İHD ve diğer Kurumların Yaptığı Madde 9.2 Bildirimi İnsan Hakları Derneği ve diğerleri Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Genel Bilgi Notu
2722 Kelepçelenmek İstenen Kampüsler- Pandemi Sonrası Kampüslerde İfade Özgürlüğü Bağlamında Örgütlenme ve Barışçıl Toplantı Hakkı Sivil Alan Araştırmaları Derneği Raporlar Örgütlenme Özgürlüğü Gençlik Raporlar
2721 2021 YILI İNTERNET MEDYASI ÇOCUK HAK İHLALİ İZLEME RAPORU Göç ve İnsani Yardım Vakfı (GİYAV) Raporlar Çocuk Hakları Çocuklar Raporlar
2720 Mülteci Bireylerin Karşı Karşıya Kaldıkları Nefret Söylemi ve Ayrımcılık Uygulamaları Atölyesi Bilgi Notu İzmir Mülteci Çalışmaları Ağı Raporlar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Sığınmacı ve Mülteciler Bilgi Notu
2719 ERİŞİLEBİLİR ÜNİVERSİTELER için araştırıyor İZLİYORUZ! Engelliler ve Gençlik Derneği (ENGENÇDER) Raporlar Engelli Kişilerin Hakları Engelli Kişiler Raporlar
2718 Video- Engelli Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Raporu Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Görsel İşitsel Materyaller Engelli Kişilerin Hakları Kadınlar Görsel İşitsel Materyal
Toplam 137125


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.