Toplam 2730 yayından, Gösterilen 301 - 350
Başlık: İnsan Hakları ve Avrupa Birliği Hukukunda Ayrımcılığın Kaldırılması ve Türkiye
Yazar: Belediye-İş Sendikası; Mesut Gülmez
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İnternet:Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır - Türkiye'de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu; Kerem Altıparmak, Yaman Akdeniz
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Irkçı Değilim Ama... Yazılı Basında Irkçı-Ayrımcı Söylemler
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu; Eser Köker, Ülkü Doğanay
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Medya İzlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Irkçı-Ayrımcı Söylemlerin Yaygınlaşma Biçimlerini Düşünmeyi Kolaylaştırmak için Yazılı Basında Ayrımcılığın Çerçevelenmesi Araştırması
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Ülkü Doğanay
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Medya İzlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İşkenceyi Önlemede Ortak Akıl
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV); Kerem Altıparmak, Hülya Üçpınar
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Kadın Emeği ve İstihdamı Toplantısı Raporu 2007
Yazar: Kadınlarla Dayanışma Vakfı; Serap Güre
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Kadın Olma Halleri
Yazar: Kaos GL; Nevin Öztop
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Kadın Yurttaşın El Kitabı
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği; Esra Koç, Esra Güçlüer
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 1999
Başlık: Kadına Yönelik Şiddet El Kitabı
Yazar: Kadın Dayanışma Vakfı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Kadına Yönelik Şiddet Veri Tabanı Raporu (1 Mart-22 Temmuz 2007)
Yazar: Kadın Dayanışma Vakfı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Haklarımız
Yazar: Kaos GL
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Konuşulmayan Gerçek: Zorla Kaybetmeler
Yazar: Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi; Özgür Sevgi Göral, Ayhan Işık, Özlem Kaya
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Zorla Kaybedilme
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Kriz Bölgelerinde İnsan Hakları Sorunları Bosna/Hersek-Kosova-Makedonya
Yazar: İnsan Hakları Gündemi Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Küresel Bir İnsan Hakları Sorunu-İklim Mültecileri
Yazar: İnsan Hakları Araştırmaları Derneği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi:
Başlık: Kürt Sorunun Çözümüne Doğru: Anayasal ve Yasal Öneriler
Yazar: TESEV; Dilek Kurban, Yılmaz Ensaroğlu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Kürtler Ne Kadar Haklı? Türkiye'nin Batısı Kürt Sorununa Bakıyor
Yazar: TESEV; Yılmaz Ensaroğlu, Dilek Kurban
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: LGBT Hakları İnsan Haklarıdır
Yazar: Kaos GL
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: LGBT Yurttaşların Yeni Anayasaya Yönelik Talepleri SPoD Anayasa Çalışma Grubu Raporu
Yazar: SPoD Anayasa Çalışma Grubu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: LGBT Hakları İnsan Haklarıdır
Yazar: İnsan Hakları Gündemi Derneği; Hakan Ataman
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Merhaba Sivil Toplum
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 1998
Başlık: Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2013 "Erişilebilirlik, Eğitim, Çalışma Hayatı ve Sağlık Verileri-Analizler"
Yazar: Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Medya İzlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Modernleşme ve Çokkültürlülük
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: Sağlık Hakkına Erişimde Ayrımcılık
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Seçme ve Seçilme Hakkına Erişimde Ayrımcılık
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Seçme ve Seçilme Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller, Öneriler
Yazar: Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Sosyal Haklar
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Süresiz ve Dönüşümsüz Açlık Grevleriyle İlgili İzleme Ön Raporu
Yazar:
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 16-18 Haziran 2012 Günlerinde Meydana Gelen Yangınlarla İlgili Ön İnceleme Raporu
Yazar: ÇHD (Çağdaş Hukukçular Derneği), DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfede Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Şanlıurfa
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Şırnak İli Uludere (Qıleban) İlçesi Gülyazı (Bujeh) Ve Ortasu (Roboski) Köylülerinin Katledilmesi Ile İlgili Araştırma-İnceleme Raporu (Roboski Katliamı Raporu)
Yazar: İHD, MAZLUMDER, KESK, TTB, TİHV, ÇHD, Türkiye Barış Meclisi, DİSK Genel İş
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Şırnak
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Türkiye İltica ve Sığınma Hakkı 2009 İzleme Raporu
Yazar: İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Türkiye ve BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Raporu
Yazar: Birleşmiş Milletler & Türkiye
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Türkiye'de Eşcinsel Olmak
Yazar: Kaos GL
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Türkiye’de İfade Özgürlüğü: Mevzuat Ve Yargı Gözlem Raporu
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Hüsnü Öndül
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Türkiye'de Çiftdillilik ve Eğitim Sürdürülebilir Çözümler İçin Atılması Gereken Adımlar Konu
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Türkiye'de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri Yerel Medya Eğitim Semineri (Antakya)
Yazar: Umut Vakfı; Ayşe Yıldırım
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Türkiye’de Sivil Toplum: Bir Dönüm Noktası
Yazar: Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Türkiye'de Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Duygu Öktem, Yüksel Baykara Acar, Emrah Kı Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Sivil Toplum Değerlendirme Raporu: Ekim 2009-Eylül 2010
Yazar: Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Sivil Toplum İzleme Raporu 2011
Yazar: Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV); Tevfik Başak Ersen, Koray Kaplıca, Derya Ka Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Değerlendirme Notu
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Dil Yarası - Türkiye’de Eğitimde Anadilinin Kullanılmaması Sorunu Ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri
Yazar: Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA); Vahap Coşkun, M. Şer Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Diyarbakır
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Türkiye'de Sivil Toplum: Bir Değişim Süreci - Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi Türkiye Ülke Raporu
Yazar: Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı Üzerine
Yazar: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA); Aydın Bingöl, Hüseyin Kır Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Türkiye’nin İnsan Hakları Ve Demokrasi Sorunlarının Çözümü İçin Yeni Ve Demokratik Anayasaya İhd Önerileri
Yazar: İnsan Hakları Derneği (İHD)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Türkiye'de "Adalate Erişim": Göstergeler ve Öneriler
Yazar: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV); Seda Kalem Berk
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Ulusal Önleme Mekanizmasını Kuramamak
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV); Senem Doğanoğlu
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Türkiye'de Engellilelere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri 2011 İzleme Raporu
Yazar: Ayrımcılık İzleme Platformui; Mahir Işık, Nejat Tastan, Nurcihan Temur, Özlem Ka Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından Bir Değerlendirme (Geniş Kapsamlı Rapor)
Yazar: TESEV; Naim Karakaya, Hande Özhabeş
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Yargıda Algı ve Zihniyet Kalıpları Raporu
Yazar: TESEV; Mithat Sancar, Eylem Ümit
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Yaş Ayrımcılığı: Kanun Önünde Eşitlik ve Çocuk Hakları Politika Belgesi
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.