Toplam 2730 yayından, Gösterilen 251 - 300
Başlık: 63/155 Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetle Mücadelenin Yoğunlaştırılması Genel Kurul Kararı
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: 1325 (2000) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı-Kadınlar, Barış ve Güvenlik
Yazar: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2000
Başlık: Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’na Ek Afrika Kadın Hakları Protokolü
Yazar: Afrika Birliği
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Yerli Halklar
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Afrika Birliği
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Konferansı Alma Ata Bildirisi
Yazar: Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Konferansı Katılımcıları
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Konferansı
Yayın Tarihi: 1978
Başlık: Birleşmiş Milletler Antlaşması
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1945
Başlık: Birleşmiş Milletler Cedaw Komitesine Sunulmak Üzere Hazırlanan Altıncı Periyodik Türkiye Raporu
Yazar: Türkiye
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: BM Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgarî Standart Kurallar (Beijing Kuralları)
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Temel Prensip
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1985
Başlık: BM Genel Kurulu’nun 57/179 No’lu Kararı-Namus Adına Kadınlara Karşı İşlenen Suçların Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Çalışma
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: BM İnsan Hakları Komitesi’nin 4 No’lu Genel Yorumu:Cinsiyetler Arası Eşitlik
Yazar: Birlemiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Genel Yorum
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1981
Başlık: BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Kitapçığı No. 14: Yeni Kölelik Biçimleri
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Kölelik Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1991
Başlık: Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Yerli Halklar
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Birleşmiş Milletler Binyıl Bildirgesi
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2000
Başlık: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1959
Başlık: BM Engelli Bireylerle İlgili Genel Bilgiler
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi:
Başlık: BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Genel Yorum No. 2
Yazar: Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Genel Yorum
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: BM Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu Taslak Raporu Türkiye 2010
Yazar: Birleşmiş Miletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: BM Genel Kurulu 57/176 no'lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: İnsan Ticareti
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: BM Genel Kurulu 60. Oturum Kararı
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Temel Prensip
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 6. Dönemsel Raporun Değerlendirilmesiyle Hazırlanan Sorun ve Soruların Yer Aldığı Listeye Verilen Devamı ...
Yazar: Türkiye
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Birleşmiş Milletler Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1995
Başlık: Kölelik, Köle Ticareti, Köleliğe Benzer Uygulama ve Geleneklerin Ortadan Kaldırılmasına dair Ek Sözleşme
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Kölelik Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1956
Başlık: Onarıcı Adalet Programları El Kitabı
Yazar: Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Cebri veya Mecburi Çalıştırılmaya İlişkin Sözleşme
Yazar: BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1930
Başlık: Dünya Sağlık Örgütü Anayasası
Yazar: Dünya Sağlık Örgütü
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1946
Başlık: Harb Zamanında Sivillerin Korunmasına Dair 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmesi
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Uluslararası Ceza ve İnsancıl Hukuk
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1949
Başlık: Avrupa Ayrımcılık Yasağı Hukuku El Kitabı
Yazar: Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı & Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi & Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Statüsü Ana Sözleşmesi
Yazar: Active Citizenship Network Grubu
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Roma
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: Özürlü Kişilere Tanınacak Fırsat Eşitliği Konusunda AB Konseyi Kararları
Yazar: Avrupa Birliği Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Avrupa Birliği Konseyi
Yayın Tarihi: 1996
Başlık: AİHS kapsamında Temel İnsan Hakları
Yazar: Durmuş Tezcan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Özel Hayatın Gizliliğini Ihlal Ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu İle İlgili Bazı Gözlemler
Yazar: Durmuş Tezcan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Özel Hayatın Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Türkiye’de İltica Alanında Çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının Sorunları
Yazar: Taner Kılıç
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: mülteci.net
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Ağ Analizi ve Haritalama Yönteminin İnsan Hakları Alanındaki Potansiyel Kullanımları
Yazar: Amerikan Bilimsel İlerleme Birliği (American Association for the Advancement of Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Amerika Birleşik Devletleri
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Dünya Hekimler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi
Yazar: Dünya Hekimler Birliği
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Lizbon
Yayın Tarihi: 1981
Başlık: İnsan Hakları Ulusal Kurumları-İnsan Haklarının Uygulanması
Yazar: Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü; Morten Kjærum
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Danimarka
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: "Biz Gömülmüş Bir Nesiliz" İran'da Cinsel Azınlıklara Yönelik Ayrımcılık ve Şiddet-Özet
Yazar: İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Amerika Birleşik Devletleri
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: İşkenceye Karşı Sözleşme Seçmeli Protokol Işığında Ulusal Önleyici Mekanizmalar olarak Ulusal İnsan Hakları Komisyonları ve Kamu Denetçiliği (Ombudsman) Kurumla Devamı ...
Yazar: İşkencenin Önlenmesi Derneği (Association for the Prevention of Torture - apt)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Cenevre
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Jogjacarta (Yogyagarta) İlkeleri - Uluslararası İnsan Hakları Mevzuatının Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Alanlarında Uygulanmasına İlişkin İlkeler
Yazar: Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve insan Hakları Uluslararası Servisi uzmanlar Devamı ...
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Temel Prensip
Yayın Yeri: Jogjacarta
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Kadına Yönelik Şiddet - AB Çapında Bir Araştırma: Sonuçlara Bir Bakış
Yazar: Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: AB Temel Haklar Ajansı
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği
Yazar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Yönetmelik
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Genelge
Yazar: Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Evlilik ve Aile Kurma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genelge
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı
Yazar: Avrupa Birliği
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 2000
Başlık: Ayrımcılığın Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması Kanunu Taslağı
Yazar: Ayhan Tekinsoy, İdil Işıl Gül, Levent Korkut, Nurcan Kaya
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Genel Tavsiyeler-Türkiye Taraf Devlet Raporu
Yazar: BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Genel Tavsiye Kararı
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: BMMYK Türkiye’nin BMMYK Mülteci Statüsü Belirleme Prosedürü Standartlarına Uyumunun Değerlendirmesi
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği – Türkiye / Mülteci Destek Programı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Çocuk Hakları Komitesine Yönelik STK Raporu-Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi ve Silahlı Çatışma
Yazar: Çocuklar için Adalet Girişimi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Gölge Rapor
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İnsan Hakları Gündemi derneği Mülteci Gözlem Raporu
Yazar: İnsan Hakları Gündemi Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: İzmir
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: İlköğretimde Haklarımız Var-İlköğretimde Haklar ve Hak Arama Yolları
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi; Şahin Antakyalıoğlu, Türkay Asma, Dilek Kumcu, Zeynep Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İHD 12 Haziran 2011 Günü Yapılan Milletvekili Genel Seçimi Gözlem Raporu
Yazar: İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Seçme ve Seçilme Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: İnsan Hakları Derneği “Herkese Hukuk Güvenliği ve Adil Yargılanma Hakkı İçin” Raporu
Yazar: İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: İnsan Hakları Ulusal Kurumları-Farklı Coğrafyalar, Başka Deneyimler
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Veysel Eşsiz
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.