Toplam 2730 yayından, Gösterilen 501 - 550
Başlık: AİHS'nin 10.Maddesi Çerçevesinde Şiddet Unsuru İçeren İfade - Güneydoğu Davalarından Örnekler
Yazar: Ozan Değer
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
Yazar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Yönetmelik
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Kadınların İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması
Yazar: Bertil Emrah Öder
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yayın Tarihi:
Başlık: İnsan Ticaretinin ve İnsanların Fuhuş Yoluyla Sömürülmesinin Yasaklanmasına Dair Sözleşme
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: İnsan Ticareti
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1949
Başlık: İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ve Korunması İçin Ulusal Kurumlar
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1993
Başlık: Dünya Toplumsal Kalkınma Zirve Toplantısı Eylem Programı
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Eylem Planı
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1995
Başlık: Ekonomik ve Sosyal Konsey Genel Sekreter Özel Temsilcisi'nin İnsan Hakları Savunucularına İlişkin Raporu
Yazar: Hina Jilani, Genel Sekreter Özel Temsilcisi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: Evrensel Olarak Tanınan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Geliştirilmesi ve Korunmasında Bireylerin, Grupların ve Toplumsal Kuruluşların Hakları ve Sorumlulu Devamı ...
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1999
Başlık: Herhangi Bir Biçimde Tutulan Veya Hapsedilen Kişilerin Korunması İçin Prensipler Bütünü
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Fiziksel ve Zihinsel Bütünlüğün Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Temel Prensip
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1988
Başlık: Türkiye’nin Başlangıç Raporuna İlişkin Olarak İnsan Hakları Komitesi’nin 106. Oturumunda Kabul Edilen Sonuç Gözlemleri
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu Türkiye Ülke Raporu 2010
Yazar: Türkiye
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu - BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi Tarafından Hazırlanan Derleme
Yazar: BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: İnsan Hakları Özel Raportörünün Din ve İnanca Dayalı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılığın Tüm Biçimlerinin Ortadan Kaldırılmasına Dair Ara Dönem Raporu
Yazar: Abdelfattah Amor, İnsan Hakları Komisyonu Özel Raportörü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Kadına Karsı Siddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel Raportörü Yakın Ertürk Türkiye Raporu
Yazar: Yakın Ertürk, Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kadına Karşı Şiddet Özel Raportör
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi
Yazar: Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - I: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesi Kapsamında Mahkemelerin Objektif Açıdan Tarafsızlığı İlkesi
Yazar: Dilan Mızrak
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - II: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi Işığında Nefret İçerikli ve Irkçı Nitelikli Düşünce Açıklamaları
Yazar: Elif Küzeci
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - III: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Bilgi Edinme Hakkı: Özel Hayatın Gizliliği X İfade Özgürlüğü
Yazar: Cavidan Soykan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - V: Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Değişiklik
Yazar: Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik: Durdurma-Kimlik Sorma- Arama- Pa Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: İnsan Hakları. Evet! Engelli Haklarına Dair Eylem ve Savunuculuk
Yazar: Minnesota İnsan Hakları Kaynak Merkezi; Janet E. Lord, Katherine N. Guernsey, Jo Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Minnesota Üniversitesi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Sonuç Bildirgesi (Helsinki Belgesi)
Yazar: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı katılımcıları
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı
Yayın Tarihi: 1973
Başlık: Mahmur'dan Dönüş
Yazar: Taner Kılıç
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: mülteci.net
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İnsan Hakları için Diyalog Dergisi -1
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Dergiler/Bültenler
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Süreli Yayın
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Uluslararası Ceza Mahkemesi - Temel Belgeler Derlemesi
Yazar: Yayınlayan: UCM Türkiye Koalisyonu Kurucu Üyeleri
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Uluslararası Ceza ve İnsancıl Hukuk
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Türkiye: İnsan Hakları Savunucularını Savunun
Yazar: İnsan Hakları Gündemi Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: İzmir
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Türkiye'de Çocuk Haklarının Durumu 2001 - 2011
Yazar: Çocuk Hakları Raporlama Girişimi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Uluslararası Adalet Divanı Statüsü
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Uluslararası Ceza ve İnsancıl Hukuk
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1945
Başlık: Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1991
Başlık: İnsan Haklarının Teşvik Edilmesi ve Korunması, Cezasızlık: Bağımsız Uzman Cezasızlık ile Mücadeleyle İlgili Prensipler Hakkındaki Güncel Raporu
Yazar: Diane Orentlicher, Bağımsız uzman
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunması İçin Kurallar (Havana Kuralları)
Yazar: Bireşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Bireşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1990
Başlık: Mahpusların Islahı için Asgari Standart Kurallar
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1957
Başlık: Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi 1 No'lu Genel Yorumu: Göçmen Ev İşçileri Hakkında
Yazar: Birleşmiş Milletler Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmas Devamı ...
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Genel Yorum
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'ne (CEDAW) sunduğu Ara Dönem Raporu
Yazar: Türkiye
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Olağanüstü Durumlarda ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadınların ve Çocukların Korunmasına Dair Bildirge
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Fiziksel ve Zihinsel Bütünlüğün Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1974
Başlık: Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörünün Ön Gözlemleri: Türkiye Ziyareti
Yazar: Gabriela Knaul, Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Yargısız, Kısayoldan ya da Keyfi İnfazlar Konusunda Özel Raportörün Raporu
Yazar: Christof Heyns, Yargısız, kısayoldan ya da keyfi infazlar konusunda Özel Raportö Devamı ...
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Bildiri
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Zorla Kaybedilme
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1992
Başlık: Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1993
Başlık: Teröre Karşı Çıkarken İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Geliştirilmesi ve Korunmasına İlişkin Özel Raportör’ün İlk Raporu - Türkiye Ziyareti
Yazar: Martin Scheinin, Teröre karşı çıkarken insan hakları ve temel özgürlüklerin geli Devamı ...
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Korunması
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Suç ve Ceza Adaletinde Eğilimler, 2010
Yazar: Steve Clarke, Eurostat
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Eurostat
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi Haritalama Çalışması Araştırma Raporu
Yazar: Sevinç Eryılmaz Dilek, Ulaş Karan
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Nefret Suçları Hakkında Dikkat Kesilmek Niçin Önemli?
Yazar: Taner Kılıç
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: İzmir
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Umuda Doğru Ölümcül Yolculuk
Yazar: Taner Kılıç
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: mülteci.net
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Türkiye’de İnternet Düzenlemeleri, Nefret Söylemi ve Irkçı İçerik
Yazar: Yaman Akdeniz
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yayın Tarihi:
Başlık: Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar - AB Konseyi İlke Kuralları
Yazar: Avrupa Birliği Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Temel Prensip
Yayın Yeri: Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Afrika (Banjul) İnsan ve Halkların Hakları Şartı
Yazar: Afrika Birliği Örgütü (ABÖ)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Afrika
Yayın Tarihi: 1981
Başlık: Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Amaçlı AB Rehber İlkeleri
Yazar: Avrupa Birliği
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Temel Prensip
Yayın Yeri: Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Çocuk Haklarının Desteklenmesi ve Korunmasına İlişkin AB Kılavuz İlkeleri (2017)
Yazar: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu;
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Türk Ceza Hukukunda Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi
Yazar: Gülşah Bostancı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Gazete Haberlerine Yansıyan Silahlı Şiddet Olayları 2001-2011
Yazar: Umut Vakfı; Aslı Ünal
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Medya İzlem Raporu
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2011


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.