Toplam 2730 yayından, Gösterilen 751 - 800
Başlık: Çocuk Bakım Kuruluşları için Özdeğerlendirme Rehberi
Yazar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Çocuk Hak İhlallerinde Cezasızlık Raporu
Yazar: Gündem Çocuk Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Cezasızlık
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Çocuk Hakları Komitesine Rapor Sunmak İsteyen Hükümet Dışı Kuruluşlar için Kılavuz
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 1998
Başlık: Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye Bireysel Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol Kapsamındaki Usul Kuralları
Yazar: BM Çocuk Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Temel Prensip
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Çocuk Haklarına Giriş Broşürü
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi:
Başlık: Türkiye'de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu 2017
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC); Adem Arkadaş-Thibert, Ebru Ergin, İrem Kor
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Türkiye'de Çocuk Haklarının Durumu 2001-2011
Yazar: Çocuk Hakları Raporlanma Girişimi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Türkiye'de Belgesiz Göçmenlerin Sorunları El Kitabı
Yazar: İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Göçmenler/Yabancılar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Türkiye'de Çocuğa Karşı Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismar Bilgi Notu
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Türkiye'de Çocuk Koruma ve Önleme Sistemleri Haritası
Yazar: Hümanist Büro
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Strateji ve Eylem Planı
Yazar: Milli Eğitim Bakanlığı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013
Yazar: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Türkiye Ergen Profili Araştırması 2013
Yazar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Gençlik
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 2014
Yazar: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Çocuk Suç Mağdurları ve Tanıkları ile igili Meselelerde Adalet için BM Yol Gösterici İlkelerinin Çocuk Dostu Versiyonu
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ( Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Temel Prensip
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Çocuk Koruma Hizmetlerinde Strateji Koordinasyon Belgesi
Yazar: Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yük Devamı ...
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Stratejik Plan
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi Uygulama Planları 2014-2019
Yazar: Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yük Devamı ...
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Stratejik Plan
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Çocuk Dostu Adalet Politika Belgesi
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Stratejik Plan
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Eğitim İzleme Raporu 2014-15
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi (ERG)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Çalışan Çocuk - Bağcılar ve Küçükçekmece Pilot Araştırması
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) & İstanbul Bilgi Üni Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Yüksek Yararı Politika Belgesi
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Stratejik Plan
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılması Sorular ve Yanıtlar
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Çocukların Ev İçinde Yaşadıkları Şiddet Araştırması
Yazar: Genç Hayat Vakfı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: İnsan Hakları Eğitimi Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi İnsan Hakları Eğitimcileri için El Kitabı
Yazar: Equitas – İnsan Hakları Eğitimi Uluslararası Merkezi, Birleşmiş Milletler İnsan Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismardan Korunması için Terimler ve Kavramlar Sözlüğü
Yazar: Kuruluşlar Arası Çalışma Grubunda (IWG); Susanna GREIJER, Jaap DOEK
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Lüksemburg
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Demokratik Vatandaşlık Eğitimi Terimler Sözlüğü
Yazar: Karen O'Shea
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: Demokratik Yurttaşlık için Eğitim ve İnsan Hakları Eğitimi için Öğretmen Yetiştirilmesi Üstüne Araçlar
Yazar: Rolf Gollob, Edward Huddleston, Peter Krapf, Maria-Helena Salema, Vedrana Spajic Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Broşürü
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi:
Başlık: Çocukların Şiddetten Korunmasına Yönelik Entegre Ulusal Stratejiler için Avrupa Konseyi Kılavuzları
Yazar: Marta Santos Pais
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Milletvekilleri için El Kitabı - Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi)
Yazar: Severina Spassova
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Sivil Toplum için Uygulama Kılavuzu Evrensel Periyodik İnceleme
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Turizm ve Seyahatte Çocukların Cinsel Sömürüsü Küresel Araştırması Türkiye Özel Raporu 2015
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC), Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü, Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Nüfus ve Konut Araştırması 2011
Yazar: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Okulların Demokratik Yönetişimi
Yazar: Elisabeth Bäckmen, Bernard Trafford
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Sivil Toplum Alanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sistemi - Sivil Toplum için Pratik bir Rehber
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Sanal Ortamda İşlenen Suçlara İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Broşürü
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi:
Başlık: Kuruluş Bakımında Olan Çocukların Haklarının Korunmasının Sağlanması Broşürü
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi:
Başlık: Suriyeli Mülteci Çocuklar Saha Araştırması Sonuç Raporu
Yazar: Serap Özer, Selçuk R. Şirin
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Sunum
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Daha İyi Sonuçlar: Sağlık Sistemi için Zorluklar ve Fırsatlar, No.2 - Türkiye Ülke Değerlendirmesi
Yazar: Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Eğitim Çıktılarında Cinsiyet Farklılıkları - Avrupa'da Alınan Tedbirler ve Mevcut Durum
Yazar: Eurydice Türkiye Birimi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Avrupa Komisyonu
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi için Politika Önerileri
Yazar: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Eylem ve Örnek Uygulamalar Derlemesi (2011-2013)
Yazar: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: İlk ve Orta Okul Sistemlerinde İnsan Hakları Eğitimi: Hükümetler için bir Öz Değerlendirme Rehberi
Yazar: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ve Birleşmiş Milletler İnsan Devamı ...
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Kadın ve Kız Çocuklarına Karşı İşlenen Cinsel Şiddet Suçlarında Cezasızlık Sorunu Raporu
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu; Candan Dumrul, Huriye Karabacak Danacı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Cezasızlık
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Kapsayıcı ve Katılımcı Okullar için Eğitimcilere Yönelik Çocuk İşçiliği ve Ayrımcılıkla Mücadele Rehberi
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) & İstanbul Bilgi Üni Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: İnternet ve Daha Geniş Dijital Dünyada Hukukun Üstünlüğü Tematik Belge
Yazar: Douwe Korff & Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi ile Çocuk Hakları Komitesi'nin Zararlı Uygulamalara İlişkin 31 ve 18 Sayılı Ortak Genel Tavsi Devamı ...
Yazar: BM Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi & Çocuk Ha Devamı ...
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Genel Yorum
Yayın Yeri: Birleşmiş Miletler
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Sığınmacılar ve Mülteciler Raporu
Yazar: Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi; Uğur Altun, Özge Görel
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Suç Mağduru ve Tanığı Çocuklar için Adalet İlkeleri - Model Yasa ve İlgili Açıklamalar
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ( Devamı ...
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Türkiye’de Kayıp Çocuk Vakalarının Önlenmesi ve Aydınlatılmasında Problemler ve Öneriler
Yazar: Global Politika ve Strateji; Şener Uludağ
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.