Toplam 2730 yayından, Gösterilen 801 - 850
Başlık: Örgün Eğitimde Yetişkinler: Avrupa'daki Politikalar ve Uygulamalar
Yazar: Eurydice Türkiye Birim
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Avrupa Komisyonu
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Kötü Muamelenin Etkili Soruşturulması Avrupa Normlarına Dayanan Kılavuz İlkeler
Yazar: Avrupa Konseyi; Erik Svanidze
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Türkiye: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden İçtihat Kararları
Yazar: Çocuk Hakları Bilgi Ağı (CRIN)
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Türkiye: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden İçtihat Kararları 2
Yazar: Çocuk Hakları Bilgi Ağı (CRIN)
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Türkiye 2013 Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması
Yazar: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Türkiye’de Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismarı - Son 12 Yılda Yayınlanan Araştırmaların Sistematik Değerlendirmesi
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC); Runa İdil Uslu, Emine Gül Kapçı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Her Çocuğa Eşit Fırsat: Türkiye'de Erken Çocukluk Eğitiminin Durumu ve Öneriler
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi (ERG) & Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV);Işıl Oral, Duygu Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Türkiye’de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF); Pınar Uyan Semerci, Emre Erdoğan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Türkiye'de Engeli olan Çocuklara Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Raporu
Yazar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, UNICEF
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması
Yazar: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Türkiye’nin Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerine Koyduğu Çekinceler
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Zeynep Elibol
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: İnsan Ticaretine Karşı Eyleme İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Broşürü
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: İnsan Ticareti
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: HRE 2020 Gösterge Çerçevesi: İnsan Hakları Eğitiminin Ulusal Düzeyde İzlenmesi ve Değerlendirilmesi için Anahtar Göstergeler
Yazar: İnsan Hakları Eğitimi için Küresel Koalisyon
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: 2015 Türkiye Raporuna ilişkin Avrupa Parlamentosu Kararı
Yazar: Avrupa Parlamentosu
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Avrupa Parlamentosu
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: ILO Çocuk İşgücü Anketleri Hakkında Özet Açıklama
Yazar: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Türkiye’de Olağanüstü Halin İnsan Hakları Üzerindeki Etkisine ilişkin Rapor ve Türkiye’nin Güneydoğusundaki Duruma İlişkin Güncelleme
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Türkiye'de Mağdur Çocuklar Bilgi Notu 1 - Genel Bakış
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC); Didem Şalgam
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Türkiye'de Mağdur Çocuklar Bilgi Notu 2 - Cinsel Suç Mağduru Çocuklar
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC); Didem Şalgam
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Türkiye'de Mağdur Çocuklar Bilgi Notu 3 - Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC); Didem Şalgam
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Türkiye'deki Suriyeliler - Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması
Yazar: Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi; Murat Erdoğan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Yaş Ayrımcılığı: Kanun Önünde Eşitlik ve Çocuk Hakları Politika Belgesi
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Türkiye'de İşçi Mahpusların Güncel Durumu - Aralık 2018
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Mustafa Eren, Yusuf Engin
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Türkiye'de Ağırlaştırılmış Müebbet Hükümlüsü Mahpus Olmak
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); İdil Aydınoğlu, Ezgi Yusufoğ Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Çocuk Mahpusun Hakları
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Cansu Şekerci
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Mahpus Hakları El Kitabı
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Başak Ekinci, Mustafa Eren
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Hapishanelerde İfade Özgürlüğü
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Berivan E. Korkut, Hilal Baş Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Hapsetmenin Alternatifleri Konferans Kitabı 24-25 Kasım 2018
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Tayfun Koç
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Zorla ya da İstem Dışı Kaybetmelere Karşı Çalışma Grubunun Türkiye Misyonuna ilişkin Raporu
Yazar: Birleşmiş Milletler Zorla ya da İstem Dışı Kaybolmalara Karşı Çalışma Grubu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Zorla Kaybedilme
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: OHAL Döneminde Türkiye’de Akademik Özgürlükler Araştırması Raporu
Yazar: İnsan Hakları Okulu; İnan Özdemir Taştan, Aydın Ördek
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Akademik Özgürlükler
Hak Sahipleri: Akademisyenler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Türkiye'de Yabancı Mahpus Olmak
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Hilal Başak Demirbaş, Aylin Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Türkiye'de Roman Mahpus Olmak
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Aylin Çelikçi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Hapishanelerde Ücretsiz Ped İstiyoruz
Yazar: Hapiste Kadın Ağı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Türkiye'de LGBTİ Mahpus Olmak
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Hilal Başak Demirbaş
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Türkiye'de Hasta Mahpus Olmak
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Berivan Korkut
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Türkiye'de Kadın Mahpus Olmak
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Ezgi Duman, Duygu Doğan, Min Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Hapishanede Engelli, Yabancı, LGBTİ Olmak
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Hekimler için Uluslararası ve Ulusal Mevzuatta Mahpusun Sağlık Hakkı
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST);
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Türkiye'de Mahpus Olmak Konferans Kitabı 27-28 Şubat 2016
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST);
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: 2015 Türkiye Hapishaneler Almanağı
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Ayşegül Algan, Duygu Koçoğlu Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Mahpuslar için Haklarım Başvuru Kılavuzu
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Hapiste Sağlık Politika Belgesi
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Hapishaneler, Sivil Toplum ve Üniversitelerin Rolü Proje Kitabı
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Hapiste Sağlık Proje Kitabı
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Berivan Korkut
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Türkiye'de Mahpus Olmak 2 Konferans Kitabı 3-4 Aralık 2016
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Beni Bırakma Sergi Kataloğu
Yazar: Hapiste LGBTİ Ağı (CİSST)
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Cezaevi Müdürleri ve Politika Yapıcılar için Kadınlar ve Hapsedilme Üzerine El Kitabı
Yazar: BM Uyuşturucu Maddeler ve Suç Ofisi (UNDOC); Tomris Atabay
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Ceza İnfaz Sistemi ve Sivil Toplum Konferansı Raporu - 21-23 Mart 2007
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar Projesi Sonuç Raporu Kasım 2013
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar ve İlgili Sivil Toplum Örgütleri Ağı Projesi Raporu
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Çocuk Mahpuslar Raporu - Kasım 2017
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST);
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.