Toplam 2730 yayından, Gösterilen 351 - 400
Başlık: Yaş Ayrımcılığı: Kanun Önünde Eşitlik Ve Çocuk Hakları
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) & Uluslararası Çocuk Merkezi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Yeni ve Demokratik Anayasa: İHD Önerileri
Yazar: İnsan Hakları Derneği (İHD)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Zorla Kaybetmeler ve Yargının Tutumu
Yazar: Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi; Gökçen Alpkaya, İlkem Altıntaş, Öznur Sevdiren, Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Zorla Kaybedilme
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Zorunlu Askerlik Sırasında Yaşanan Hak İhlalleri 2012-2013
Yazar: Asker Hakları Girişimi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Zorunlu Askerlik Sırasında Yaşanan Hak İhlalleri
Yazar: Asker Hakları Girişimi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Yok Sayılanlar: Kamp Dışında Yaşayan Suriye’den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği
Yazar: Suriye’den İstanbul’a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: "Fotoğrafı Kaldırmak" Eşi Zorla Kaybedilen Kadınların Deneyimleri
Yazar: Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi; Hatice Bozkurt, Özlem Kaya
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Zorla Kaybedilme
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Zorla Yerinden Edilenler İçin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Araştırma Raporu
Yazar: Göç Platformu; Akdeniz Göç-Der
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Zorla Yerinden Edilenler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Mersin
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Yeni Türk Ceza Yasası'nda Düşünceyi İfade Hürriyeti
Yazar: İnsan Hakları Gündemi Derneği
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İzmir
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Yerel Yönetim Sistemleri (Türkiye, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti)
Yazar: TESEV; Fikret Toksöz, Ali Ercan Özgür, Öykü Uluçay, Levent Koç, Gülay Atar, Nilü Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Türkiye'de Romanların Durumu ve İnsana Yakışır İş Koşulları Sorunu
Yazar: Fundación Secretariado Gitano (FSG), Avrupa Roman Hakları Merkezi (ERRC), Edirne Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Çocuk Koruma Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Dernekler Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: İş Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Ceza Muhakemesi Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: İltica ve Göç Mevzuatı
Yazar: BMMYK Türkiye & Türk İçişleri Bakanlığı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Göçmenler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Pasaport Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1950
Başlık: Engelli Hakları İnceleme Raporu
Yazar: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010
Yazar: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Eylem Planı
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1934
Başlık: Milli Eğitim Temel Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1973
Başlık: Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
Yazar: Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1961
Başlık: Türk Medeni Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: Türk Ceza Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: Türk Vatandaşlığı Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Yazar: Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1982
Başlık: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Barışçıl Gösteri Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1983
Başlık: Terörle Mücadele Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1991
Başlık: Siyasi Partiler Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Seçme ve Seçilme Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1983
Başlık: Sosyal Hizmetler Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1983
Başlık: Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
Yazar: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Seçme ve Seçilme Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1961
Başlık: Vakıflar Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik
Yazar: Bakanlar Kurulu
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Giderim Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Yönetmelik
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Genelgesi
Yazar: T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genelge
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Konulu Genelge
Yazar: T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Genelge
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Göçmenler/Yabancılar
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Startejik Plan 2008-2012
Yazar: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Stratejik Plan
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: BM CEDAW Komitesi'ne Sunulmak Üzere Hazırlanan İkinci ve Üçüncü Birleştirilmiş Periyodik Türkiye Raporu 1993
Yazar: Türkiye
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1993
Başlık: Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler Konulu Genelge
Yazar: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Genelge
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: İltica Ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı
Yazar: T.C. İçişleri Bakanlığı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Eylem Planı
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Tutuklulara Uygulanacak Muameleler için Temel İlkeler
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Temel Prensip
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1990
Başlık: Türkiyede Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik
Yazar: T. C. İçişleri Bakanlığı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Göçmenler/Yabancılar
Yayın Türü: Yönetmelik
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: BM İnsan Hakları Komitesi 18 No'lu Genel Yorumu: Ayrımcılık Yasağı
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Yorum
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1989
Başlık: BM İnsan Hakları Komitesi 19 no'lu Genel Yorumu: Ailenin Korunması, Evlenme Hakkı ve Eşlerin Eşitliği
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Evlilik ve Aile Kurma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Yorum
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1990
Başlık: BM İnsan Hakları Komitesi 28 No'lu Genel Yorumu: Erkek ve Kadınların Eşit Haklara Sahip Olması
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Yorum
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2000
Başlık: BM İnsan Hakları Komitesi 32 No'lu Genel Görüş: Madde 14: Mahkemeler Önünde Eşitlik ve Adil Yargılanma Hakkı
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: BM İnsan Hakları Komitesi 34 No'lu Genel Görüş: Madde 19: Görüş ve ifade özgürlükleri
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2011


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.