Toplam 2730 yayından, Gösterilen 2651 - 2700
Başlık: Kolluk Güçlerinin Orantısız Güç Kullanımı Sonucunda Yaşam Hakkı İhlalleri Raporu
Yazar: Baran Tursun Vakfı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Ekolojik Hak Savunucularının Uğradığı İnsan Hakları İhlalleri Üzerine Bilgi Notu- Kazdağları Örnekği
Yazar: Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Üniversitelerde LGBTİ+ Eşitliğinin İzlenmesi 2020
Yazar: Genç LGBTİ+ Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Diskalkulik Çocukların Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Yazar: Diskalkuli Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Covid-19 Salgının Adana’daki Kadın Kooperatiflerine Etkisi
Yazar: Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI- COVID-19 İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERİN YASALLIĞI VE İDARİ PARA CEZALARI
Yazar: İnsan Hakları Derneği (İHD)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Ekonomik Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 Pandemisinde Engelli Kadınların Hak İhllaleri Raporu
Yazar: Türkiye Körler Federasyonu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Salgın ve Doğal Afetler Sırasında Çocukların Korunması
Yazar: Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği (ÇOKMED)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: andemi Sürecinin Danışma/Acil Yardım Hizmeti ve Sığınak Hizmeti Sağlayan Kadın Sivil Toplum Örgütlerinin Faaliyetlerine ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Poli Devamı ...
Yazar: Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Covid-19 Pandemi Sürecinde Engelli Kadınların İnsan Hakları İzleme Raporu
Yazar: Engelli Kadın Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Monitoring Report on Sexual and Reproductive Health Services in Turkey before and during the Pandemic
Yazar: Turkish Family Health and Planning Foundation (TAPV)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Cinsel ve Üreme Sağlığı Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Yaşama Tutun: Çocukların Kurumsal Bakım Sürecinde ve Sonrasında Hak İhlalleri
Yazar: Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği (Malatya YADER)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Meslek Hastalıkları Raporu
Yazar: Deri, Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Salgında Ötelenenler: Covid-19 Salgınında Dünyada ve Türkiye’de Mevsimlik Gezici ve Göçmen Tarım İşçilerine ve Onların Çocuklarına İlişkin Gelişmeler İzleme ve Devamı ...
Yazar: Kalkınma Atölyesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: RUHSATSIZ AVUKATLAR: Olağanüstü Halden Sonra Avukatlık Mesleğine Yönelik Baskılar ve Avukatlık Mesleğine Kabul Edilmeyen Kişiler
Yazar: Tahir Elçi Vakfı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Hukukçular
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 Gündeminde Yaşlılara Yönelik Hak İhlalleri ve Ayrımcı Uygulamalar
Yazar: Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Yaşlı Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Yerel Medyada Kadın Gazeteci Olmak: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Yazar: Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Gazeteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Engellilerin Kültürel Yaşam ve Sanata Katılım Hakkı Saha Araştırması
Yazar: Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: HIV’le Yaşayan LGBTİ+’ların İnsan Hakları Raporu
Yazar: Kaos GL ve 17 Mayıs Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Samsun’da Bisikletlilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Yazar: Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Sahipsiz Bir Hak: Dil Hakları Bağlamında Yaşayan Diller ve Lehçeler Seçmeli Dersi Lazca Örneği (2012-2021)
Yazar: Laz Kültür Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: KHK Mağdurlarına Yönelik Çalışma Hakkı İhlalleri ve Ayrımcılık Araştırması
Yazar: Yaşam Hakları Derneği (YAHADER)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Türkiye’de Kürtçe (ile) Dil ve Eğitimin Durumu
Yazar: Önce Çocuklar Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Kültürün Temel Öğesi Olarak Anadili ve Kullanımı
Yazar: Önce Çocuklar Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Kürt Dil ve Kültür Ağı Anketinin Değerlendirilmesi
Yazar: Önce Çocuklar Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Çocuk ve Dil Hakları Raporu
Yazar: Önce Çocuklar Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Sağlık ve Dil Hakları Raporu
Yazar: Önce Çocuklar Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Türkiye’de Kürtçe Yazı ve Kürt Yazarların Durumu
Yazar: Önce Çocuklar Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Kent Konseyi Kadın Meclislerinin İzlenmesi
Yazar: Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Engelli Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Raporu
Yazar: Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Video- Engelli Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Raporu
Yazar: Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: ERİŞİLEBİLİR ÜNİVERSİTELER için araştırıyor İZLİYORUZ!
Yazar: Engelliler ve Gençlik Derneği (ENGENÇDER)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Mülteci Bireylerin Karşı Karşıya Kaldıkları Nefret Söylemi ve Ayrımcılık Uygulamaları Atölyesi Bilgi Notu
Yazar: İzmir Mülteci Çalışmaları Ağı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: 2021 YILI İNTERNET MEDYASI ÇOCUK HAK İHLALİ İZLEME RAPORU
Yazar: Göç ve İnsani Yardım Vakfı (GİYAV)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Kelepçelenmek İstenen Kampüsler- Pandemi Sonrası Kampüslerde İfade Özgürlüğü Bağlamında Örgütlenme ve Barışçıl Toplantı Hakkı
Yazar: Sivil Alan Araştırmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Gençlik
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Oya Ataman grubu – Türkiye (Başvuru. No. 74552/01) ve 73 Adet Tekrarlayan Davalara İlişkin Olarak İHD ve diğer Kurumların Yaptığı Madde 9.2 Bildirimi
Yazar: İnsan Hakları Derneği ve diğerleri
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: 2022- HIV ile Yaşayanların Maruz Bırakıldıkları Hak İhlalleri Raporu
Yazar: Pozitif-iz Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Hasta Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Comments submitted by the Partnership Network for Prevention of Violence against Children concerning the 15th National Report on the implementation of the Eur Devamı ...
Yazar: Partnership Network for Prevention of Violence against Children
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Sosyal Haklar
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Comments submitted by the Human Rights Association (İnsan Hakları Derneği -İHD) concerning the 15th National Report on the implementation of the European Soci Devamı ...
Yazar: Human Rights Association (İnsan Hakları Derneği -İHD)
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Sosyal Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Comments submitted by the Association for Monitoring Equal Rights concerning the 15th National Report on the implementation of the European Social Charter
Yazar: Association for Monitoring Equal Rights
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Sosyal Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Çatışma veya güvensizlik durumlarındaki din veya inanç azınlıklarına mensup kişilerin hakları Din veya inanç özgürlüğü Özel Raportörünün raporu
Yazar: BM Din veya inanç özgürlüğü Özel Raportörü- PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜRV DERNEĞİ A Devamı ...
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Rule 9.2 Submission for the 1468th meeting of the Committee of Ministers in the Selahattin Demirtaş v. Turkey (No.2) (Application no. 14305/17)
Yazar: The Media and Law Studies Association (MLSA)
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Gençlerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları: Seçim Bildirgelerinde Durum Analizi ve Tavsiyeler
Yazar: Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Gençlik
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Çemberin Dışında Bırakılanlar: Büyük Veri Analiziyle Türkiye’de 2023 Seçimleri
Yazar: bianet ve IPS İletişim Vakfı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Hak Odaklı Yerel Seçim Haberciliği Rehberi
Yazar: bianet ve IPS İletişim Vakfı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Basın Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Gazeteciler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2024
Başlık: YouTube Pişmanlıkları
Yazar: Mozilla Vakfı, Teyit
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Dijital Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Sendai Çerçevesi Gönüllü Taahhüt Bildirimleri Kılavuzu
Yazar: Hukuk Doğa ve Toplum Vakfı (HUDOTO)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: İnsan Hakları ve Afet Riskinin Azaltılması
Yazar: Derin Yoksulluk Ağı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: FIRE – Afet Riskinin Azaltılması ve İklim Değişikliğine Uyumda İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Bütünleştirilmesi için Bir Çerçeve
Yazar: Derin Yoksulluk Ağı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Şili Depreminden Çıkarılan Dersler: İnsan Hakları Çerçevesi Afet Müdahalesini Nasıl Kolaylaştırır?
Yazar: Derin Yoksulluk Ağı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.