Toplam 2730 yayından, Gösterilen 2451 - 2500
Başlık: GÜVENLİ VE EŞİT KENT POLİTİKALARI: Uluslararası Standartlar ve İyi Uygulama Örnekleri -IV- Çevre Hakkı
Yazar: Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD); Selda Taşdemir Afşar
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: 30 Dakikada 30 Gün | Nisan '22
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Ayrımcılığın Yüzleri
Yazar: Ülkü Doğanay - Editör
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Türkiye'de Olağanüstü Hal Uygulama ve Tedbirleri
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu-Feray Salman
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Medeni ve Siyasi Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Türkiye’de İnsan Hakları ve Çevrenin Korunması Konularında Adalete Erişimin Durumu
Yazar: Uluslararsı Hukukçular Komisyonu (ICJ) - Kapasite Geliştirme Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri:
Hak Sahipleri: Hukukçular
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Türkiye’de Plastik Geri Dönüşümünün Sağlık Üzerindeki Etkileri
Yazar: Human Rights Watch
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Evrensel periyodik inceleme yoluyla sağlık hakkının geliştirilmesi
Yazar: Dünya Sağlık Örgütü
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü:
Yayın Yeri: Cenevre
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Türkiye: Birleşmiş Milletler Özel Raportörü'nün ziyaretinin üzerinden beş yıl geçti, işkence yaygınlığını koruyor
Yazar:
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Basın Açıklaması
Yayın Yeri: Cenevre-Brüksel-Ankara-İstanbul
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: İklim için Kampanyacılık Rehberi: Etkili Kampanyalar için İpuçları
Yazar: change.org Turkiye
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Istanbul
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Yeniden başlatma tuşuna basmak: Türkiye’de işkenceye karşı sıfır tolerans politikasına dair 10 ölçüt
Yazar:
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Istanbul
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: BMCHK Genel Yorum No. 25 (2021) gençlere yönelik versiyonu
Yazar: 5Rights Foundation
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Genel Yorum
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: BM Sözleşmelerinde Bireysel Başvuru Usulleri El Kitabı - İşkence Mağdurları için Hukuki Yollar
Yazar: OMCT
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Cenevre
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Venedik Komisyonu Görüş: Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin 7262 Sayılı Kanunun Uluslararası İnsan Hakları Standartlarına Uy Devamı ...
Yazar: Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu)
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Hakların Kötüye Kullanımının Yasaklanması
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: Strasbourg
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Venedik Komisyonu Görüş : Seçilmiş Adaylar ve Belediye Başkanlarının Değiştirilmesi Hakkında
Yazar: Venedik Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Medeni ve Siyasi Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: Strasbourg
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Venedik Komisyonu Görüş: Olağanüstü Hal Zamanında Demokrasi, İnsan Hakları Ve Hukukun Üstünlüğü İlkesine Riayet Edilmesi
Yazar: Venedik Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Hakların Kötüye Kullanımının Yasaklanması
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: Strasbourg
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Venedik Komisyonu: Türk Ceza Kanununun 216, 299, 301 ve 314. Maddeleri Hakkında Görüş
Yazar: Venedik Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Medeni ve Siyasi Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: Venedik
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: BM Sözleşme Mekanizmaları Rehberi
Yazar: ISHR / Etkiniz
Kategori Dizini: Etkiniz Yayınları
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Cenevre/Ankara
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: 2019 Yılı Akdeniz Bölgesi Lgbti+Lara Yönelik Hak İhlalleri Raporu
Yazar: Mersin 7 Renk LGBT Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Mersin
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Pandeminin Nevşehir’de Yaşayan Kadınlar Üzerindeki Ekonomik Etkisi
Yazar: Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Çocuklar Bayraklı İlçesindeki Oyun Parklarını İzliyor
Yazar: Çocuk İzi İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: CONTRIBUTION OF THE ASSOCIATION FOR STRUGGLE AGAINST SEXUAL VIOLENCE (CSMD) TO CEDAW 82ND SESSION - TURKEY
Yazar: Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Eşit Kampüs- SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN TEMEL VERİ EĞİTİMİ
Yazar: Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (EŞHİD)
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri:
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Türkiye 2020 İnanç Özgürlükleri Karnesi
Yazar: Alevi Düşünce Ocağı (ADO) & Anadolu Din ve İnançları Platformu (ADİP)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü:
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden Çocuk
Yazar: Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden Kadın
Yazar: Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden Çevre
Yazar: Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
Hak Sahipleri: Akademisyenler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden İstihdam
Yazar: Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Pandemi Gölgesinde Kadına Karşı Şiddet
Yazar: Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı (KAPI)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İnsan Hakları Bağlamında Ev İşçilerine Yönelik Sendikal Hak İhlallerinin İncelenmesi
Yazar: Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (EVİD-SEN)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Avrupa Konseyi ile Çalışma: Sivil Toplum için Pratik Bir Kılavuz
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: STÖ’lerin GRETA’ya raporlama yapmaları için kılavuz
Yazar: La Strada International ve Anti Slavery International
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: İnsan Ticareti
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Sivil Toplumu Yeniden Canlandırmak: Anlatıların Değişmesi için Lifeline Rehberi
Yazar: Lifeline Güç Durumdaki Sivil Toplum Kuruluşları için Yardım Fonu
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi:
Başlık: Güvenli, Temiz, Sağlıklı ve Sürdürülebilir bir Çevre Hakkı için Bilgi Notu
Yazar: David Boyd
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi:
Başlık: İstenilen Düzeye Gelmek: Stö’ler Bir Şirketin Toplumsal Cinsiyete ilişkin Durum Tespiti Çalışmalarını Nasıl Değerlendirebilir?
Yazar: OECD Watch
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Medya Okuryazarlığı Araştırması
Yazar: Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Gazeteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: CEDAW İklim değişikliği bağlamında afet riskinin azaltılmasının toplumsal cinsiyet boyutları hakkında 37 Sayılı Genel Tavsiye Kararı
Yazar: Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesi Komitesi (CEDAW)
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Genel Tavsiye Kararı
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ TARAFINDAN AVRUPA SOSYAL KOMİTESİ’NE SUNULAN 15 Nisan 2022 TARİHLİ 3.GRUP (ÇALIŞANLARIN HAKLARI) RAPORU HAKKINDA İHD RAPORU
Yazar: İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ tarafından sunulan 2, 4, 21, 22, 26, 28 ve 29. Maddeleri kapsayan 01/01/2017 ila 31/12/2020 tarihleri arasında Avrupa Sosyal Şart Devamı ...
Yazar: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Çocuk Mahpuslar: Tutulma Şartları Ve İnfaz Usulleri
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSTT)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: YERELIZ’s Contribution to OHCHR’s Call for Inputs to the Report on “Women, Girls and the Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment”
Yazar: Yereliz – Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerlerinde Çocukların Haklarına Erişimi- Eğitim Hakkı
Yazar: Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Sulukule Gönüllüleri Derneği, Tarlabaşı Toplum Merk Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Türkiye’de Yaşlıların Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi
Yazar: Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Yaşlı Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Sosyal İçerme: Türkiye’de Yaşlıların Toplumsal Yaşama Katılımı
Yazar: Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sosyal Haklar
Hak Sahipleri: Yaşlı Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Kazdağları Bölgesinde Çevre Mücadelesinde Adalete Erişim Önündeki Maddi Engeller
Yazar: Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmenin (BMEHS) AB Tarafından Uygulanmasına İlişkin Alternatif Rapor
Yazar: Autism Europe & Denzli Otizm Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Eğitimde Ayrıştırılan Otizmliler ve Çözüm Önerileri
Yazar: Eğitimde Ayrıştırılan Otizmliler ve Çözüm Önerileri raporu çıktı Eğitimde Ayrışt Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Doğa Mücadelesi ve Hak İhlallerinde Birleşmiş Milletler Özel Prosedürlere Başvuru Rehberi
Yazar: Doğa Derneği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Fotoğraflarla Zorla Yerinden Edilme
Yazar: Göç İzleme Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yeterli Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Zorla Yerinden Edilenler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Uzaktan sesim duyuluyor mu?- Uzaktan Eğitimde Çocuk Katılımına İlişkin İzleme Çalışması
Yazar: BBOM İzmir Kooperatifi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: AİHM KARARLARI VE SİVİL TOPLUM KURAL 9.2 BİLDİRİMLERİ VE YAŞAM BELLEK ÖZGÜRLÜK DENEYİMLERİ
Yazar: Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.