Toplam 2458 yayından, Gösterilen 2451 - 2458
Başlık: GÜVENLİ VE EŞİT KENT POLİTİKALARI: Uluslararası Standartlar ve İyi Uygulama Örnekleri - III - Kentsel Bakım Hakkı
Yazar: Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD); Özge Sanem Özateş Gelmez
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: GÜVENLİ VE EŞİT KENT POLİTİKALARI: Uluslararası Standartlar ve İyi Uygulama Örnekleri -IV- Çevre Hakkı
Yazar: Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD); Selda Taşdemir Afşar
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: 30 Dakikada 30 Gün | Nisan '22
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI VE İZLENMESİ
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu-Kerem Altıparmak
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Ayrımcılığın Yüzleri
Yazar: Ülkü Doğanay - Editör
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Türkiye'de Olağanüstü Hal Uygulama ve Tedbirleri
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu-Feray Salman
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Medeni ve Siyasi Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Türkiye’de İnsan Hakları ve Çevrenin Korunması Konularında Adalete Erişimin Durumu
Yazar: Uluslararsı Hukukçular Komisyonu (ICJ) - Kapasite Geliştirme Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri:
Hak Sahipleri: Hukukçular
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Türkiye’de Plastik Geri Dönüşümünün Sağlık Üzerindeki Etkileri
Yazar: Human Rights Watch
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2022


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.