Toplam 2730 yayından, Gösterilen 2501 - 2550
Başlık: 2022 Yılı Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı İnfografikleri
Yazar: Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF)
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Tükenmeyen İç Hukuk Yolları: KHK’lıların Adalete Erişimi Önündeki Engeller
Yazar: Yaşam Hakları Derneği (YAHADER)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Cinsel İstismara Maruz Bırakılan Çocuklara Yönelik Hak İhlallerini İzleme Raporu
Yazar: Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Input for OHCHR report on conscientious objection to military service
Yazar: Conscientious Objection. Association (Turkey)
Kategori Dizini: İnsan Hakları Mekanizmalarının Gündemi ve Haberleri
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Suça Sürüklenen Sığınmacı Çocukların Adil Yargılanma Hakkına Erişimi
Yazar: Anka Üreten Kadın Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: SEÇİM MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA 31 MART 2022 TARİH VE 7393 SAYILI KANUN’a ilişkin ORTAK GÖRÜŞ
Yazar: Venedik Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Seçme ve Seçilme Hakkı
Hak Sahipleri:
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: Strasburg
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için insan hakkı
Yazar: BM İnsan Hakları Konseyi & Yeşil Orman Okulu Derneği
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Yoksulluğun Suç Olmaktan Çıkarılması
Yazar: Derin Yoksulluk Ağı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: "YANLIŞ VEYA YANILTICI BİLGİ" HÜKMÜNE İLİŞKİN CEZA KANUNU DEĞİŞİKLİK TASARISINA” ilişkin ACİL ORTAK GÖRÜŞ
Yazar: Venedik Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İHD Rule 9.2 Communication: Urcan and Others v. Turkey
Yazar: İnsan Hakları Derneği (İHD)
Kategori Dizini: İnsan Hakları Mekanizmalarının Gündemi ve Haberleri
Hak Kategorileri: Barışçıl Gösteri Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: İHD Submission for the Questionnaire for Civil Society and Bar Associations
Yazar: İnsan Hakları Derneği (İHD)
Kategori Dizini: İnsan Hakları Mekanizmalarının Gündemi ve Haberleri
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Hukukçular
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Türkiye’de Askerlik Hizmetine Karşı Vicdani Ret: Türkiye’ye Karşı ÜLKE Grubu Davaları
Yazar: Vicdani Ret Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Pandemi Döneminde Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Başvuruları
Yazar: Adana Kadın Da(ya)nışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği(AKDAM)
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: CEZA İNFAZ SÜRECİNDE ÇOCUK MAHPUSLARA YÖNELİK KÖTÜ MUAMELENİN ETKİLİ SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASINA İLİŞKİN KONTROL SORULARI VE GÖSTERGELER
Yazar: Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Hukukdışı, Yargısız ve Keyfi İnfazlar
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: GUIDING QUESTIONS AND INDICATORS REGARDING THE EFFICIENT INVESTIGATION AND PROSECUTION OF ILL-TREATMENT AGAINST JUVENILE PRISONERS DURING THE PENALTY EXECUTION Devamı ...
Yazar: Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Hukukdışı, Yargısız ve Keyfi İnfazlar
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Şirket İktidarına Feminist Eleştiri
Yazar: Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adil ve Elverişli Çalışma Koşullarına Sahip Olma Hakkı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Görme Engellilerin Kütüphane Hizmetlerine Erişim Hakkı Raporu
Yazar: Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY AKADEMİ)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Evrensel Periyodik İncelemeye katılan Sivil Toplum Örgütleri için kapsamlı bir rehber
Yazar: UPR-info & Etkiniz
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: İklim Değişikliği Bağlamında Devletlerin İnsan Hakları Yükümlülükleri: BM İnsan Hakları Sözleşme Organları Tarafından Hazırlanan Rehber İlkeler
Yazar: Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi & Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Küresel Devamı ...
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine ilişkin kılavuz ilkeler
Yazar: BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi & Etkiniz
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: BM Sözleşme Organlarına Bireysel Başvuru Rehberi
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği & Etkiniz
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Mülteci Hakları Temalı AİHM Karar Çevreleri
Yazar: AİHM & Mülteci-Der
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi:
Başlık: Göç Halindeki Çocuklar İçin Yaş Tespiti, İnsan Haklarına Dayalı Bir Yaklaşım, Politika Yapıcılara Yönelik Bir Rehber
Yazar: Avrupa Konseyi & Mülteci-Der
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Toplumsal Cinsiyete Dayalı İltica Talepleri ve Geri Göndermeme İlkesi: İstanbul Sözleşmesi’nin 60. ve 61. Maddeleri
Yazar: Avrupa Konseyi & Mülteci-Der
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Hassasiyet Tarama Aracı, Hassasiyetin Tespiti ve Ele Alınması: İltica ve Göç Sistemlerine Yönelik Bir Araç
Yazar: UNHCR ve IDC & Mülteci-Der
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Toplu Ulaşımda Çocuk Gösterge Seti
Yazar: Şehir Dedektifi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Seyahat Etme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Kentte İnsan Hakkı 2022- Göstergelerle Büyükşehir Belediyelerinin Performansları
Yazar: KENTSEL Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (kent-lab)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kent Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: The Effects of Male Violence and Mechanisms to Combat Male Violence on Children’s Rights
Yazar: Mor Çatı Women's Shelter Foundation
Kategori Dizini: İnsan Hakları Mekanizmalarının Gündemi ve Haberleri
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Pandemide Mülteci Çocuk Emeği Sömürüsü
Yazar: Deri Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Toplu Ulaşımda Çocuk: İstanbul Çocuk Odaklı Toplu Ulaşım Planlaması Hak İzleme Raporu 2022
Yazar: Şehir Dedektifi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Seyahat Etme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Türkiye’de İklim Değişikliğinin Yaşlı Hakları Üzerine Etkisi
Yazar: Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Yaşlı Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu (PVSK) Madde 16 Kapsamında Yaşam Hakkı İhlalleri. (BELGESEL)
Yazar: Baran Tursun Vakfı
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Opuz Grup Davaları (no. 33401/02) Gölge Rapor
Yazar: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Gölge Rapor
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Türkiye’de Çocuk Yoksulluğu
Yazar: Derin Yoksulluk Ağı
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: H46-32 Opuz group v. Turkey (Application No. 33401/02)-In accordance with Rule 9.2. of the Rules of the Committee of Ministers regarding the supervision of th Devamı ...
Yazar: Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Gölge Rapor
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Submission to Human Rights Council resolution 49/12
Yazar: TOHAD Team on behalf of Disability Rights Monitoring Group in Turkiye
Kategori Dizini: İnsan Hakları Mekanizmalarının Gündemi ve Haberleri
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Kuzey Ormanları Tehdit Tahrip Haritası
Yazar: Kuzey Ormanları Araştırma Derneği
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Ayrımcılıktan Yoksulluğa: Türkiye’de LGBTİ+’lar
Yazar: 17 Mayıs Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu
Yazar: Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: 28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü videosu
Yazar: Hipofosfatazya Hastalığı ile Mücadele Derneği (HİFO-DER)
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin Nadir Hastalıkla Yaşayan Bireyler, Aileleri ve Bakımlarını Üstlenenlerin İnsan Haklarının Korunması ı i Devamı ...
Yazar: Hipofosfatazya Hastalığı ile Mücadele Derneği (HİFO-DER)
Kategori Dizini: İnsan Hakları Mekanizmalarının Gündemi ve Haberleri
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadından ve Avrupa Sosyal Haklar Komitesinin sonuç ve kararlarından ortaya çıkan ilkeleri içeren İnsan Hakları ve Çevre Devamı ...
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Sivil toplumun OECD'ye katılım sürecini etkileme rehberi
Yazar: OECD Watch (OECD İzleme Ağı), FIDH (Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu) ve C Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: BM Engelli Hakları Komitesi Acil durumlar dâhil kurumsuzlaştırmaya ilişkin kılavuz ilkeler
Yazar: BM Engelli Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: BM Engelli Hakları Komitesi Engellilerin çalışma ve istihdam hakkına dair 8 Sayılı Genel Yorum (2022)
Yazar: BM Engelli Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Medya Özgürlüğünün 20 Yılına Bir Bakış
Yazar: bianet/IPS İletişim Vakfı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Basın Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Gazeteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Bu Romanlar Hep Böyle- Roman Gençlerin Eğitimde ve İstihdamda Yaşadıkları Ayrımcılık
Yazar: Sıfır Ayrımcılık Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Gençlik
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Covid-19 Pandemisinden Çıkış Sürecinde Türkiye’de Romanlar
Yazar: Romani Godi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Şiddet, İhmal, İstismar ve Yaş Ayrımcılığı
Yazar: Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Yaşlı Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: IFRC Hukuk, Afete Hazırlık ve Müdahale Kontrol Listesi
Yazar: IFRC & Hukuk Doğa ve Toplum Vakfı (HUDOTO)
Kategori Dizini: İnsan Hakları Mekanizmalarının Gündemi ve Haberleri
Hak Kategorileri: Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.