Toplam 2730 yayından, Gösterilen 2551 - 2600
Başlık: Türkiye’de Şubat 2023 Depremleri Sonrası Barınma Hakkı ve Konuta Erişim Raporu
Yazar: Evrensel Haklar için Hukukçular Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Afetzedeler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: İstanbul Protokolü 2022 Baskısı
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) & Birleşmiş Milletler’in (BM)
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Diyarbakır’da Çocukların Anadili Hakkı İzlenmesi Rapor Tanıtım Videosu
Yazar: Göç ve İnsani Yardım Vakfı (GİYAV)
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Toz Bezi Değiliz Ev İşçisiyiz: Küresel Salgın Döneminde Çalışma Hakkı ve Diğer İnsan Hakları İhlalleri Bağlamında Ev İşçilerinin Karşılaştıkları Sorunlar Rapo Devamı ...
Yazar: Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (EVİD-SEN)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Joint Submission to the UN SRVAW thematic report on rape as a grave and systematic human rights violation and gender-based violence against women: Cases of Wom Devamı ...
Yazar: Van Hearing Impaired Children and Their Families Association & Association of Wo Devamı ...
Kategori Dizini: İnsan Hakları Mekanizmalarının Gündemi ve Haberleri
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Report to the call for submissions to the UN SRVAW thematic report on rape as a grave and systematic human rights violation and gender-based violence against wo Devamı ...
Yazar: Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Vicdani Retçiler Anlatıyor
Yazar: Vicdani Ret Derneği
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Vicdani Ret Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Haftalık Mülteci Haberleri İzleme Çalışması (2021)
Yazar: Mülteci Medyası Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Medya İzlem Raporu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Göç, Pandemi ve Çocuk: Pandemi sürecinde Mersin’in farklı yerlerinde yaşayan sığınmacı çocukların haklarına erişimi araştırması
Yazar: Anka Üreten Kadın Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: İnsanlar ve Gezegen için Feminist Gündem: Küresel Feminist Ekonomik Adalet Gündemi hakkında İlkeler ve Öneriler
Yazar: İnsanlar ve Gezegen için Feminist Ekonomik Adalet Nexus Eylemi & Kırmızı Biber D Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Engelli Kişilerin Antalya Kırsalında Haklarına Erişimine İlişkin İzleme Raporu - 2022
Yazar: Hasta ve Engelliler ile Yakınları Hakları Derneği (HEYAD)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Alternatif Bakım Veri Tabanı
Yazar: Hayat Sende Derneği
Kategori Dizini: Faydalı Bağlantılar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Devlet korumasında yetişen çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: 2021 Yılı Hapishaneler Raporu
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: 2021 Hak İhlallerinin Raporlanması ve Hukuki Çözümleri
Yazar: Pozitif-iz Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Cinsiyetçi ve Sağlamcı Olmayan, Eşit ve Erişilebilir Bir Medya için: Engelli Kadınların Haber Medyasında Temsili
Yazar: Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: SUBMISSION FOR CONTRIBUTION TO THE UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS’ FOLLOW-UP REPORT ON GOOD PRACTICE AND CHALLENGES IN IMPLEMEN Devamı ...
Yazar: Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği (Kadınsa)
Kategori Dizini: İnsan Hakları Mekanizmalarının Gündemi ve Haberleri
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: 6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ - PAZARCIK VE ELBİSTAN DEPREMLERİ ÖN GÖZLEM RAPORU
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Eşit Haklar için İzleme Derneği, FİS Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Afetzedeler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Ebeveynleri Hapsedilmiş Çocukların Maruz Kaldıkları Hak İhlalleri Raporu
Yazar: Yaşam Hakları Derneği (yahader)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: A Submission to the Report of the Special Rapporteur on the right to adequate housing to the 78th session of the UN General Assembly: A place to live in digni Devamı ...
Yazar: Archive City Cultural and Social Research Association
Kategori Dizini: İnsan Hakları Mekanizmalarının Gündemi ve Haberleri
Hak Kategorileri: Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: A place to live in dignity for all: Making housing affordable Report of the Special Rapporteur on the right to adequate housing to the 78th session of the UN G Devamı ...
Yazar: May 17 Association and Kaos GL Association
Kategori Dizini: İnsan Hakları Mekanizmalarının Gündemi ve Haberleri
Hak Kategorileri: Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: COVID-19 SALGININDA ENGELLİ KİŞİLERİN HAKLARI ÜLKE GENELİ YORUM
Yazar: Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (VİED)
Kategori Dizini: İnsan Hakları Mekanizmalarının Gündemi ve Haberleri
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Submission to the United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression to the UN Human Rights Council: Violations against Freedom of Expressi Devamı ...
Yazar: Kaos GL Association
Kategori Dizini: İnsan Hakları Mekanizmalarının Gündemi ve Haberleri
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: HIV Pozitif Bireylerin 2020 Yılında Maruz Bırakıldıkları Hak İhlalleri Raporu
Yazar: Pozitif-iz Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Çankaya’nın Sitemli Yurttaşları, Kentsel Hareketlilik ve Kentsel Hizmetlere Erişim Ekseninde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzleri: Ankara, Çankaya Örneği
Yazar: Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kent Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Anneleriyle Birlikte Mahpus Olan Çocuklar
Yazar: Yaşam Hakları Derneği (yahader)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: MEDYA OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI
Yazar: Medya Araştırmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Dilekçe Hakkı ve STK’lar: STK’ların CİMER ve KDK’ya Dilekçe Hakkı Başvuruları Araştırması
Yazar: Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Dilekçe Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Medyada LGBTİ+’lar
Yazar: KAOS GL
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Mülteci Çocukların Uzaktan Eğitime Erişimi
Yazar: Konak Mülteci Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Oyun Hakkına Yerelden Bakmak: Konak İlçesi Örneği
Yazar: İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Sağlık Okuryazarlığı Rehberi- Güven İnşasına ve Sağlık Hizmetlerine Hakkaniyetli Erişime Katkı Sağlamak
Yazar: Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği (Kadınsa) & Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme- Türkiye'nin ikinci periyodik raporunun sunulmasından önceki konuların listesi (CCPR/C/TUR/QPR/2)
Yazar: BM İnsan Hakları Komitesi & İnsan Hakları Ortak Platformu
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Medeni ve Siyasi Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Türkiye ve Suriye'de meydana gelen son depremlerin ardından, göçmen gözaltına alınma, gasp, satış, çocuk yaşta zorla çalıştırma, insan ticareti, cinsel sömürü, Devamı ...
Yazar: BM Özel Röportörleri ve Çalışma Grupları & İnsan Hakları Ortak Platformu
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi- Türkiye tarafından Sözleşme'nin 40. maddesi uyarınca isteğe bağlı raporlama usulüne uygun olarak 2022 yılınd Devamı ...
Yazar: BM İnsan Hakları Komitesi & İHOP
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Medeni ve Siyasi Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi- TÜRKİYE'NİN İKİNCİ PERİYODİK RAPORUNUN SUNULMASINDAN ÖNCEKİ KONULARIN LİSTESİ (CMW/C/TUR Devamı ...
Yazar: BM Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi & İHOP
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme- TÜRKİYE'NİN İKİNCİ PERİYODİK RAPORUNUN SUNULMASINDAN ÖNCE VERİLE Devamı ...
Yazar: Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi & İHOP
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Avrupa Sosyal Şartı Prosedürlerine Göre STK’lar, Avrupa Sosyal Haklar Komitesiyle Nasıl İletişim Kurabilir?
Yazar: Avrupa Konseyi & Derin Yoksulluk Ağı
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler ve Türkiye’de Yaşlı Hakları
Yazar: Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Yaşlı Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: İfade Özgürlüğü ve Doğru Bilgiye Erişim Bağlamında Google’ın Dezenformasyon ve Medya Politikaları
Yazar: Teyit Medya Araştırmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Avrupa Konseyi & Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etmek: Destek Hizmetlerinin Asgari Standartları
Yazar: Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: 2015/2020 Dönemi Sokağa Çıkma Yasakları; Veri Derleme ve Medya İzleme Raporu
Yazar: Göç İzleme Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Albinizmli bireylerin karşılaştıkları hak ihlalleri
Yazar: Albinizm Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Hasta Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Seferihisar Engelliler Kimsesizler Alternatif Su Sporları Gençlik ve Spor Derneği
Yazar: İzmir’de Ortopetik Engellilerin Deniz ve Plaj Turizmine Erişimi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: PANDEMİ NEDENİYLE UYGULANAN KISA ÇALIŞMA PROGRAMINDAN YARARLANAN KADINLARI İZLEME RAPORU
Yazar: Kadın Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Sosyal Medya Yasasının Basın Özgürlüğü Üzerine Etkileri İzleme Araştırması
Yazar: Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Göçün Karanlık Yüzü
Yazar: IVA-HAGED
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Kuzey Ormanları Tehdit ve Tahrip Raporu
Yazar: Kuzey Ormanları Araştırma Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: İnsani Risk Durumlarında Rehabilitasyon Hizmetlerine Erişim
Yazar: İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖĞRETMEN OLMAK
Yazar: Kalkınma Atölyesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖĞRENCİ OLMAK
Yazar: Kalkınma Atölyesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.