Toplam 206 yayından, Gösterilen 1 - 50
Başlık: Milliyetçilik ve Türkiye-AB İlişkileri
Yazar: TESEV, Umut Özkırımlı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: AB Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları
Yazar: Ulaş Karan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Avrupa'da İslam, Laiklik ve Demokrasi-Fransa, Almanya ve Hollanda
Yazar: TESEV; Ahmet Yükleyen & Ahmet T. Kuru
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Başörtüsü Yasağı ve Ayrımcılık: Uzman Meslek Sahibi Başörtülü Kadınlar
Yazar: TESEV; Dilek Cindoğlu
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Biz Buradayız! Türkiye'de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği;“Türkiye’de Roman Haklarının Geliştirilmesi” proje e Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Cezasızlık Sorunu: Soruşturma Süreci
Yazar: Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi; Gülşah Kurt
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Cezasızlık
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Çiftdillilik ve Eğitim
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi; Müge Ayan Ceyhan, Dilara Koçbaş
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Değişen Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset
Yazar: TESEV; Ali Çarkoğlu, Binnaz Toprak
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Devlet ile Toplum Arasında Bir Okul: İmam Hatip Liseleri… Bir Kurum: Diyanet İşleri Başkanlığı
Yazar: TESEV; İrfan Bozan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Dikkat! Haklarımız
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 1993
Başlık: Modernleşme ve Çokkültürlülük
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: Türkiye'de Eşcinsel Olmak
Yazar: Kaos GL
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Türkiye'de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri Yerel Medya Eğitim Semineri (Antakya)
Yazar: Umut Vakfı; Ayşe Yıldırım
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Türkiye'de Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Duygu Öktem, Yüksel Baykara Acar, Emrah Kı Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Dil Yarası - Türkiye’de Eğitimde Anadilinin Kullanılmaması Sorunu Ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri
Yazar: Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA); Vahap Coşkun, M. Şer Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Diyarbakır
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Ulusal Önleme Mekanizmasını Kuramamak
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV); Senem Doğanoğlu
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Yaş Ayrımcılığı: Kanun Önünde Eşitlik ve Çocuk Hakları Politika Belgesi
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Yeni Türk Ceza Yasası'nda Düşünceyi İfade Hürriyeti
Yazar: İnsan Hakları Gündemi Derneği
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İzmir
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Yerel Yönetim Sistemleri (Türkiye, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti)
Yazar: TESEV; Fikret Toksöz, Ali Ercan Özgür, Öykü Uluçay, Levent Koç, Gülay Atar, Nilü Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İnsan Hakları için Diyalog Dergisi -1
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Dergiler/Bültenler
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Süreli Yayın
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Uluslararası Ceza Mahkemesi - Temel Belgeler Derlemesi
Yazar: Yayınlayan: UCM Türkiye Koalisyonu Kurucu Üyeleri
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Uluslararası Ceza ve İnsancıl Hukuk
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Çocuklarla İlgili ve Birlikte Yapılan Araştırmalarda Gözetilecek Etik Kurallar
Yazar: Uluslararası Çocuk merkezi (ICC)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Çocukların Ev İçinde Yaşadıkları Şiddet Araştırması
Yazar: Genç Hayat Vakfı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Türkiye’de Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismarı - Son 12 Yılda Yayınlanan Araştırmaların Sistematik Değerlendirmesi
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC); Runa İdil Uslu, Emine Gül Kapçı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Hapishaneler, Sivil Toplum ve Üniversitelerin Rolü Proje Kitabı
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Hapiste Sağlık Proje Kitabı
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Berivan Korkut
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Haber Çevirileri
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Kent Mekanında İktidarın Yeniden Üretimi İki ‘Güvenlik’ Mekanı: Kapalı Yerleşimler ve F Tipi Hapishaneler
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Can Metin Şenyurt
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: 1970’li Yıllardan Günümüze Türkiye’de Hapishane Tipleri ve Kaza/İlçe Tipi Hapishanelerden Kampüs Tipi Hapishanelere Geçiş
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Yasin Doğan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Türkiye Hapishanelerinde Öğrenci Olmak ve Öğrenim Hakkı
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Kadir Selamet
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Türkiye’nin İşçi Mahpusları, Genel Durum, Mevzuat ve Analiz
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Tayfun Koç
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Almanya Hapishanelerindeki Kadınlar
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Marika Flömer
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Yerelde Sivil Toplum Kuruluşlarının Mahpus ve Hapishane Çalışmalarındaki Yeri Araştırma Raporu
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Süleyman Gök, Özlem Akın
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Ya Sonra? Tahliye Sonrası İstihdamda Cinsiyet Eşitsizliğinin Hapishaneye Geri Dönüşe Etkisi
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Derya Özata, Beyza Bilal
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Çocuk Suçluluğu Suça Sürüklenmiş Çocukların Tahliye Sonrası Süreçlerinin İncelenmesi (Isparta Örneği)
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Eyüp Ensar Taşkın
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Adli Süreçte Mahpus Kız Çocuğu Olmak
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Dilek Çelik, Fatmanur Caygın Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Haklara Sahip Olma Hakkı’ndan Mahrum Türkiye Hapishanelerinde Vatansız Mahpuslar
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Yeşim Mutlu
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Yoksulluk Nafakası Araştırması (Sosyo-Hukuki Bir İnceleme)
Yazar: Kadın Dayanışma Vakfı; F. Ceren Akçabay
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Flört Şiddeti Farkındalık Anketi Analizi
Yazar: Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği; Burcu Üzümcüler-İclay Polat-Münevver Garip-P Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Bursa
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Şiddete Karşı Anlatılar - Ayakta Kalma ve Dayanışma Deneyimleri
Yazar: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Evdeki Terör - Kadına Yönelik Şiddet
Yazar: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 1996
Başlık: Şiddetin Normalleştirilme Süreci
Yazar: Eva Lundgren
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede "İyi" Uygulamalar
Yazar: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Açık Kapı Hapishaneden Tahliye olan Kadın ve LGBTİ+’ların Ekonomik Güçlenmesi
Yazar: Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV); Beyza Bilal, Esin Epli
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Ekonomik Haklar
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Türkiye’de Çevre Düzeni Planlamasında Enerji Politikaları
Yazar: Ekoloji Kolektifi Derneği; Hatice Kurşuncu, Fevzi Özlüer
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Küresel İklim Değişikliği Yükümlülükleri Hakkında Oslo İlkeleri ve İklim Adaleti Mücadelesinde Uluslararası ve Yabancı Mahkeme Kararları
Yazar: Ekoloji Kolektifi Derneği; Gamze Ovacık
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Doğa Ve Kent Hakları İçin Siyasal Stratejiler
Yazar: Ekoloji Kolektifi Derneği;Tolga Şirin, Hande Atay, Ceren Gamze Yaşar, Yaşar Adna Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Görünmez Elin Ekolojisi, Biyogüvenlik Ve GDO
Yazar: Ekoloji Kolektifi Derneğ & TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasıi; Ahmet Atalık, Ilgın Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Yerel Ekoloji Hareketleri Ve Yurttaşlık Hakları
Yazar: Ekoloji Kolektifi Derneği; Bengi Akbulut
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Kırda Yoksulluk Ve Direniş
Yazar: Ekoloji Kolektifi, Longo Mai, Via Campesina, Abdullah Aysu, Gökhan Günaydın, Yüc Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2005


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.