Toplam 46 yayından, Gösterilen 1 - 46
Başlık: AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 2016/1 - Artun ve Güvener Türkiye Kararının Uygulanması
Yazar: Yaman Akdeniz-Kerem Altıparmak/İHOP
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Gazeteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Uluslararası Ceza Mahkemesine Giriş
Yazar: William A. Schabas
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Uluslararası Ceza ve İnsancıl Hukuk
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Cambridge Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından 21 ocak 2017 Tarihinde Kabul Edilen ve 16 nisan 2017 Tarihinde Referanduma Sunulacak Olan Anayasa Değişikliği Teklifi Ha Devamı ...
Yazar: Venedik Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: Strasburg
Yayın Tarihi: 10-11 Mart 2017
Başlık: 15 Temmuz 2016 Başarısız Darbe Girişimi Sonrasında Çıkarılan 667 ila 676 Sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri Hakkında Görüş
Yazar: Venedik Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 9-10 Aralık 2016
Başlık: Sulh Ceza Hakimliklerinin Görev, Yetki ve İşleyişleri Hakkında Görüş
Yazar: Venedik Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 10-11 Mart 2017
Başlık: Kadına Karsı Siddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel Raportörü Yakın Ertürk Türkiye Raporu
Yazar: Yakın Ertürk, Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kadına Karşı Şiddet Özel Raportör
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Uluslararası Ceza Mahkemesi - Temel Belgeler Derlemesi
Yazar: Yayınlayan: UCM Türkiye Koalisyonu Kurucu Üyeleri
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Uluslararası Ceza ve İnsancıl Hukuk
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Türkiye’de İnternet Düzenlemeleri, Nefret Söylemi ve Irkçı İçerik
Yazar: Yaman Akdeniz
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yayın Tarihi:
Başlık: Vatansızlık Hallerinin Azaltılması için Sözleşme
Yazar: Vatandaşlık Statüsüne İlişkin Uluslararası Komisyon
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: İsviçre
Yayın Tarihi: 1973
Başlık: İşkencenin Haritalanması - Poster
Yazar: Yurttaşlık Derneği
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Türkiye'de Sivil Toplum ve Suriyeli Mülteciler
Yazar: Yurttaşlık Derneği
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki Sivil Hayata İntibakına Yönelik Envanter Çalışması
Yazar: Yurttaşlık Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - VXII: Barış için Akademisyenler – Disiplin Soruşturmaları Hakkında Hukuki Görüş
Yazar: Yaman Akdeniz – Kerem Altıparmak
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Temel Çerçevesi
Yazar: Yurttaşlık Derneği; Erbay Arıkboğa
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Medeni ve Siyasi Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Dünya Kentlerinden Örneklerle Yerel Katılım Pratikleri
Yazar: Yurrtaşlık Derneği; Ulaş Bayraktar, Bediz Yılmaz
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Geçmişle Yüzleşme: Türkiye’de Geçiş Dönemi Adaleti, Süregiden Savaş ve Kürt Sorunu
Yazar: Yeliz Budak
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adalete Erişim
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Yönetişim ve Katılım: Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar: Katılımcılık Rehberleri 1/4
Yazar: Yerel İdareler Genel Müdürlüğü
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Vatandaş Karnesi: Kamu Hizmet Performansının İyileştirilmesinde Vatandaşlardan Geri Bildirim Alınması: Katılımcılık Rehberleri 2/4
Yazar: Yerel İdareler Genel Müdürlüğü
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Sosyoekonomik Haritalama: Kentin Sosyoekonomik Yapısını Anlamak ve Görselleştirmek: Katılımcılık Rehberleri 3/4
Yazar: Yerel İdareler Genel Müdürlüğü
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Bütçe İzleme: Belediye Bütçesini Anlamak ve Harcamaları Mekânsallaştırmak: Katılımcılık Rehberleri 4/4
Yazar: Yerel İdareler Genel Müdürlüğü
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Sendikal Örgütlenme Hakkı İhlali İzleme Raporu
Yazar: Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Türkiye’de Vicdani Ret Hakkı İzleme Raporu
Yazar: Vicdani Ret Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Pandemi Döneminde Çocuğa Karşı Şiddet ve İhtiyaç Analiz Raporu
Yazar: YÖRET Toplumsal Gelişim ve Eğitim Vakfı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Türkiye'de Askerlik Hizmetine Karşı Vicdani Ret - Türkiye'ye Karşı Ülke Grubu Davaları
Yazar: Vicdani Ret Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Tükenmeyen İç Hukuk Yolları - KHK'lıların Adalete Erişimi Önündeki Engeller Raporu
Yazar: Yaşam Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Venedik Komisyonu Görüş : Seçilmiş Adaylar ve Belediye Başkanlarının Değiştirilmesi Hakkında
Yazar: Venedik Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Medeni ve Siyasi Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: Strasbourg
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Venedik Komisyonu Görüş: Olağanüstü Hal Zamanında Demokrasi, İnsan Hakları Ve Hukukun Üstünlüğü İlkesine Riayet Edilmesi
Yazar: Venedik Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Hakların Kötüye Kullanımının Yasaklanması
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: Strasbourg
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Venedik Komisyonu: Türk Ceza Kanununun 216, 299, 301 ve 314. Maddeleri Hakkında Görüş
Yazar: Venedik Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Medeni ve Siyasi Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: Venedik
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: YERELIZ’s Contribution to OHCHR’s Call for Inputs to the Report on “Women, Girls and the Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment”
Yazar: Yereliz – Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: AİHM KARARLARI VE SİVİL TOPLUM KURAL 9.2 BİLDİRİMLERİ VE YAŞAM BELLEK ÖZGÜRLÜK DENEYİMLERİ
Yazar: Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Tükenmeyen İç Hukuk Yolları: KHK’lıların Adalete Erişimi Önündeki Engeller
Yazar: Yaşam Hakları Derneği (YAHADER)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: SEÇİM MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA 31 MART 2022 TARİH VE 7393 SAYILI KANUN’a ilişkin ORTAK GÖRÜŞ
Yazar: Venedik Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Seçme ve Seçilme Hakkı
Hak Sahipleri:
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: Strasburg
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: "YANLIŞ VEYA YANILTICI BİLGİ" HÜKMÜNE İLİŞKİN CEZA KANUNU DEĞİŞİKLİK TASARISINA” ilişkin ACİL ORTAK GÖRÜŞ
Yazar: Venedik Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Türkiye’de Askerlik Hizmetine Karşı Vicdani Ret: Türkiye’ye Karşı ÜLKE Grubu Davaları
Yazar: Vicdani Ret Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Joint Submission to the UN SRVAW thematic report on rape as a grave and systematic human rights violation and gender-based violence against women: Cases of Wom Devamı ...
Yazar: Van Hearing Impaired Children and Their Families Association & Association of Wo Devamı ...
Kategori Dizini: İnsan Hakları Mekanizmalarının Gündemi ve Haberleri
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Vicdani Retçiler Anlatıyor
Yazar: Vicdani Ret Derneği
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Vicdani Ret Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Ebeveynleri Hapsedilmiş Çocukların Maruz Kaldıkları Hak İhlalleri Raporu
Yazar: Yaşam Hakları Derneği (yahader)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: COVID-19 SALGININDA ENGELLİ KİŞİLERİN HAKLARI ÜLKE GENELİ YORUM
Yazar: Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (VİED)
Kategori Dizini: İnsan Hakları Mekanizmalarının Gündemi ve Haberleri
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Çankaya’nın Sitemli Yurttaşları, Kentsel Hareketlilik ve Kentsel Hizmetlere Erişim Ekseninde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzleri: Ankara, Çankaya Örneği
Yazar: Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kent Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Anneleriyle Birlikte Mahpus Olan Çocuklar
Yazar: Yaşam Hakları Derneği (yahader)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Ceza Yargılaması Bakımından Adil Yargılanma Hakkının Uygulanmasında Ayrımcılık Yasağı İhlalleri İzleme Raporu
Yazar: Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Engellilerin Kültürel Yaşam ve Sanata Katılım Hakkı Saha Araştırması
Yazar: Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: KHK Mağdurlarına Yönelik Çalışma Hakkı İhlalleri ve Ayrımcılık Araştırması
Yazar: Yaşam Hakları Derneği (YAHADER)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Engelli Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Raporu
Yazar: Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Video- Engelli Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Raporu
Yazar: Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: CONSCIENTIOUS OBJECTORS TO MILITARY SERVICE Briefing paper regarding the OHCHR of Türkiye
Yazar: Vicdani Ret İzleme
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Vicdani Ret Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.