temizle
Toplam 100 yayından, Gösterilen 1 - 50
Başlık: Avrupa Birliği Sürecinde Dil Hakları
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği; Ebru Uzpeder
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: AİHS kapsamında Temel İnsan Hakları
Yazar: Durmuş Tezcan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Özel Hayatın Gizliliğini Ihlal Ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu İle İlgili Bazı Gözlemler
Yazar: Durmuş Tezcan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Özel Hayatın Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Ayrımcılığın Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması Kanunu Taslağı
Yazar: Ayhan Tekinsoy, İdil Işıl Gül, Levent Korkut, Nurcan Kaya
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Öteki Çernobil Raporu
Yazar: Ian Fairlie, David Sumner
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Berlin, Brüksel, Kiev
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Uluslararası Ceza Mahkemesine Giriş
Yazar: William A. Schabas
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Uluslararası Ceza ve İnsancıl Hukuk
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Cambridge Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: 5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme
Yazar: Kerem Altıparmak & Yaman Akdeniz
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Ayrımcılık - Çok Boyutlu Yaklaşımlar
Yazar: Kenan Çayır, Müge Ayana Ceyhan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Kadınların İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması
Yazar: Bertil Emrah Öder
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yayın Tarihi:
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - I: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesi Kapsamında Mahkemelerin Objektif Açıdan Tarafsızlığı İlkesi
Yazar: Dilan Mızrak
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - II: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi Işığında Nefret İçerikli ve Irkçı Nitelikli Düşünce Açıklamaları
Yazar: Elif Küzeci
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - III: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Bilgi Edinme Hakkı: Özel Hayatın Gizliliği X İfade Özgürlüğü
Yazar: Cavidan Soykan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - V: Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Değişiklik
Yazar: Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik: Durdurma-Kimlik Sorma- Arama- Pa Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Türkiye’de İnternet Düzenlemeleri, Nefret Söylemi ve Irkçı İçerik
Yazar: Yaman Akdeniz
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yayın Tarihi:
Başlık: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Türk Ceza Hukukunda Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi
Yazar: Gülşah Bostancı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Zorunlu Askerlik Hizmeti Karşısında Vicdani Ret-Bir İnsan Hakkı (mı)?
Yazar: Ertuğrul Cenk Gürcan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Süreli Yayın
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Ben Kendim Büyüdüm Demiyorum. Adana'da (Mevsimlik Gezici) Tarım işçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmes Devamı ...
Yazar: Pınar Uyan Semerci, Emre Erdoğan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013
Yazar: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Çalışan Çocuk - Bağcılar ve Küçükçekmece Pilot Araştırması
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) & İstanbul Bilgi Üni Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Türkiye 2013 Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması
Yazar: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Türkiye’de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF); Pınar Uyan Semerci, Emre Erdoğan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması
Yazar: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Türkiye'deki Suriyeliler - Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması
Yazar: Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi; Murat Erdoğan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: OHAL Döneminde Türkiye’de Akademik Özgürlükler Araştırması Raporu
Yazar: İnsan Hakları Okulu; İnan Özdemir Taştan, Aydın Ördek
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Akademik Özgürlükler
Hak Sahipleri: Akademisyenler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: OHAL'de İnsan Hakları Alanında Akademisyen Olmak
Yazar: İnsan Hakları Okulu; Ülkü Doğanay, Ozan Değer
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Akademik Özgürlükler
Hak Sahipleri: Akademisyenler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Türkiye'de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF); Pınar Uyan Semerci, Emre Erdoğan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Ucuz Doğanın Sonu ya da “Çevre” Hakkında Endişelenmeyi Nasıl Bırakıp, Kapitalizmin Krizini Sevmeyi Öğrendim
Yazar: Ekoloji Kolektifi Derneği Jason W. Moore çevirisi
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Dünyada Çevresel Anayasalcılık
Yazar: Ekoloji Kolektifi Derneği'nin James R. May & Erın Daly çevirisi
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: İnterseks Çocuklara Yönelik Tıbbi Müdahale Sorunu Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve Beden
Yazar: Kaos GL; Hülya Türker
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - IV: Düzgün Yargı Çerçevesinde ‘Mahkeme’ Kavramı
Yazar: Ertuğrul Cenk Gürcan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - VI: AİHS’nin 10. Maddesi Çerçevesinde Şiddet Unsuru İçeren İfade: Güneydoğu Davalarından Örnekler
Yazar: Ozan Değer
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - VII: Vicdani Ret Bir İnsan Hakkı (mı) ?
Yazar: Ertuğrul Cenk Gürcan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - VIII: Bir İnsan Hakları Örgütü Olarak Avrupa Birliği (Yüksek Lisans Tezi)
Yazar: Nimet Özge Kaya
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - IX: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Yaşam Hakkı ve Yaşam Hakkı İhlallerinde İhlalin Niteliği
Yazar: Ayşe Seda Koyuncu Gülseven
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - X: Genel Ahlak ve İfade Özgürlüğü
Yazar: Ayşe Seda Koyuncu Gülseven
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - XI: Avrupa İnsan Hakları Sisteminde Bürokrasi Krizi: Tamam Ya Da Devam
Yazar: Kerem Altıparmak
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - XII: İnternet, Demokrasi ve Türkiye
Yazar: Berna Ergün
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - XIII: Köprüden Önce Son Çıkış: Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı’nın Eleştirel Değerlendirmesi
Yazar: Kerem Altıparmak
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adalete Erişim
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - XV: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Başvurudan Sonra Ortaya Çıkan İç Hukuk Yolunun Tüketilmesi Sorunu
Yazar: Mehmet Yalçın
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adalete Erişim
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - XVI: Bir ‘Kurucu Öteki Olarak’: Türkiye’de Gayrimüslimler
Yazar: Elçin Aktoprak
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - VXII: Barış için Akademisyenler – Disiplin Soruşturmaları Hakkında Hukuki Görüş
Yazar: Yaman Akdeniz – Kerem Altıparmak
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - VIII: LGTBQ Hakları İçin Üniversitelerde LBGTQ Merkezleri
Yazar: Sultan Şahin
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi ve Neyi Koruyor? Hâkim, Savcı, Avukat Anlatıları
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Uluslararası Ayrımcılık Konferansı
Yazar: Eşit Haklar için İzleme Derneği
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: İlköğretimde Devamsızlığın Belirleyicileri ve İzlenmesi Araştırma Raporu
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi, UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: İlköğretim Kurumlarının Mali Yönetimi Araştırma Raporu
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi, UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: İlköğretimden Ortaöğretime Geçişin Analizi Araştırma Raporu
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi, UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş Politika Analizi ve Öneriler
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi, UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Daha Güçlü İlköğretim Kurumlarına Doğru Politika Analizi ve Öneriler
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi, UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.