Toplam 37 yayından, Gösterilen 1 - 37
Başlık: Türkiye’de İfade Özgürlüğü: Mevzuat Ve Yargı Gözlem Raporu
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Hüsnü Öndül
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Bireysel Başvuruda Ceza Yargılamasını İlgilendiren Kararlar
Yazar: Avrupa Konseyi; Akif Yıldırım
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Bireysel Başvuru Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı - Seçme Kararlar
Yazar: Avrupa Konseyi; Recep Kaplan, Hüseyin Turan, Aydın Şimşek
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Bireysel Başvuruda Hukuk Davalarına İlişkin Kararlar
Yazar: Avrupa Konseyi; Murat Azaklı
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Bireysel Başvuruda İdari Yargıya İlişkin İhlal Kararları
Yazar: Avrupa Konseyi; Mehmet Sadık Yamlı
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Türkiye: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden İçtihat Kararları
Yazar: Çocuk Hakları Bilgi Ağı (CRIN)
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Türkiye: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden İçtihat Kararları 2
Yazar: Çocuk Hakları Bilgi Ağı (CRIN)
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Urgenda İklim Değişikliği Davası
Yazar: Ekoloji Kolektifi Derneği; Axel Gosseries, Serde Atalay, Refia Kadayıfçı
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Enver Şahin vs. Türkiye Davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı
Yazar: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Strazburg
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Timergalivy vs. Rusya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı
Yazar: Avrupa İnsan Hakları Mahekmesi
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Strazburg
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Bubo Çeviren ve Diğerleri Anayasa Mahkemesi Kararı
Yazar: Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Zorla Kaybedilme
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi (C Serisi), 8 Aralık 1995 tarihli 22 No’lu (1995) Mahkeme Kararı, Caballero Delgado ve Santana Davası
Yazar: Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Minnesota Üniversitesi
Yayın Tarihi: 1992
Başlık: AİHM ve Çocuk Hakları Kararları (Türkiye)
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Çocuk Gözlemevi AİHM Çocuk Hakları Davaları Veritabanı
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) Çocuk Gözlemevi
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Demirtaş Davası AİHM Büyük Daire Kararı
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Naif Şaşma / Türkiye davası (no. 39685/19) Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Mehmet Ali Bul/Türkiye (no: 48072/19) Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Başvuru No: 42711/13 Onurhan Solmaz ve Siyah Pembe Üçgen İzmir Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları ile Ayrımcılığına Karşı Dayanışma Derneği Üçüncü Devamı ...
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Tuncer Bakırhan/Türkiye (no31417/19) Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Başvuru No:. 43710/19 ve 43712/19 Bircan Alan/Türkiye ve Sait Alan/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Başvuru No: 41400/19 Bayram Yorulmaz/Türkiye Başvurusu Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Başvuru Numarası: 42048/19 Vedat Şorli/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Başvuru No: 42080/19 Özgür Avşar/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Başvuru Numarası: 56543/16 ve diğer 39 Başvuru Encü/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: B.No: 23314/19 Resul Üçdağ/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Başvuru No: 57344/19 Atakan Akbaba/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Başvuru Numarası: 41482/19 Recep Özdemir/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Başvuru Numarası: 38979/19 Cebrail Sama/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Başvuru Numarası: 35786/19 Melike / Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Başvuru Numarası: 34161/19 Mustafa Necati Gültekin/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Başvuru Numarası: 19165/19 Ömür Çağdaş Ersoy/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Başvuru Numarası: 53887/18 İdris Sayılğan/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Gazeteciler
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Başvuru Numarası: 54469/18 Leyla Birlik/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Başvuru Numarası: 208/18 Taner Kılıç/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Başvuru Numarası: 68550/17 Ramazan Demir/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Başvuru Numarası: 28749/18 Tezcan KARAKUŞ CANDAN ve TMMOB /Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Başvuru Numarası: 28749/18 Osman Kavala/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
Yazar: İfade Özgürlüğü Derneği
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2018


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.