Toplam 381 yayından, Gösterilen 1 - 50
Başlık: Milliyetçilik ve Türkiye-AB İlişkileri
Yazar: TESEV, Umut Özkırımlı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Tercihler ve Önyargılar-Özet: Avrupa'da Yaşayan Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: AB Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları
Yazar: Ulaş Karan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Avrupa Birliği Sürecinde Dil Hakları
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği; Ebru Uzpeder
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Avrupa'da İslam, Laiklik ve Demokrasi-Fransa, Almanya ve Hollanda
Yazar: TESEV; Ahmet Yükleyen & Ahmet T. Kuru
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Başörtüsü Yasağı ve Ayrımcılık: Uzman Meslek Sahibi Başörtülü Kadınlar
Yazar: TESEV; Dilek Cindoğlu
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Biz Buradayız! Türkiye'de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği;“Türkiye’de Roman Haklarının Geliştirilmesi” proje e Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Cezasızlık Sorunu: Soruşturma Süreci
Yazar: Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi; Gülşah Kurt
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Cezasızlık
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Çiftdillilik ve Eğitim
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi; Müge Ayan Ceyhan, Dilara Koçbaş
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Değişen Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset
Yazar: TESEV; Ali Çarkoğlu, Binnaz Toprak
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Devlet ile Toplum Arasında Bir Okul: İmam Hatip Liseleri… Bir Kurum: Diyanet İşleri Başkanlığı
Yazar: TESEV; İrfan Bozan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Dikkat! Haklarımız
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 1993
Başlık: AİHS kapsamında Temel İnsan Hakları
Yazar: Durmuş Tezcan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Özel Hayatın Gizliliğini Ihlal Ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu İle İlgili Bazı Gözlemler
Yazar: Durmuş Tezcan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Özel Hayatın Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: İnsan Hakları Ulusal Kurumları-İnsan Haklarının Uygulanması
Yazar: Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü; Morten Kjærum
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Danimarka
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Ayrımcılığın Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması Kanunu Taslağı
Yazar: Ayhan Tekinsoy, İdil Işıl Gül, Levent Korkut, Nurcan Kaya
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İnsan Hakları ve Avrupa Birliği Hukukunda Ayrımcılığın Kaldırılması ve Türkiye
Yazar: Belediye-İş Sendikası; Mesut Gülmez
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İnternet:Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır - Türkiye'de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu; Kerem Altıparmak, Yaman Akdeniz
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Irkçı Değilim Ama... Yazılı Basında Irkçı-Ayrımcı Söylemler
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu; Eser Köker, Ülkü Doğanay
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Medya İzlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Irkçı-Ayrımcı Söylemlerin Yaygınlaşma Biçimlerini Düşünmeyi Kolaylaştırmak için Yazılı Basında Ayrımcılığın Çerçevelenmesi Araştırması
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Ülkü Doğanay
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Medya İzlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İşkenceyi Önlemede Ortak Akıl
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV); Kerem Altıparmak, Hülya Üçpınar
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Merhaba Sivil Toplum
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 1998
Başlık: Modernleşme ve Çokkültürlülük
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: Türkiye'de Eşcinsel Olmak
Yazar: Kaos GL
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Türkiye'de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri Yerel Medya Eğitim Semineri (Antakya)
Yazar: Umut Vakfı; Ayşe Yıldırım
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Türkiye'de Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Duygu Öktem, Yüksel Baykara Acar, Emrah Kı Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Dil Yarası - Türkiye’de Eğitimde Anadilinin Kullanılmaması Sorunu Ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri
Yazar: Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA); Vahap Coşkun, M. Şer Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Diyarbakır
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Ulusal Önleme Mekanizmasını Kuramamak
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV); Senem Doğanoğlu
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Yaş Ayrımcılığı: Kanun Önünde Eşitlik ve Çocuk Hakları Politika Belgesi
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Yeni Türk Ceza Yasası'nda Düşünceyi İfade Hürriyeti
Yazar: İnsan Hakları Gündemi Derneği
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İzmir
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Zaman ve Aşımı: Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Kılıfını Kaldırmak - Hukuki Analiz
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Kerem Altıparmak
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Yerel Yönetim Sistemleri (Türkiye, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti)
Yazar: TESEV; Fikret Toksöz, Ali Ercan Özgür, Öykü Uluçay, Levent Koç, Gülay Atar, Nilü Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İltica ve Göç Mevzuatı
Yazar: BMMYK Türkiye & Türk İçişleri Bakanlığı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Göçmenler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Öteki Çernobil Raporu
Yazar: Ian Fairlie, David Sumner
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Berlin, Brüksel, Kiev
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Teori ve Pratikte Tazminat
Yazar: International Center for Transnational Justice; Lisa Magarrell, Ruben Carranza, Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Giderim Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: New York
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Uluslararası Ceza Mahkemesine Giriş
Yazar: William A. Schabas
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Uluslararası Ceza ve İnsancıl Hukuk
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Cambridge Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: 5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme
Yazar: Kerem Altıparmak & Yaman Akdeniz
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Bir İnsan Hakkı Olarak İltica
Yazar: Taner Kılıç
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: mülteci.net
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Ayrımcılık - Çok Boyutlu Yaklaşımlar
Yazar: Kenan Çayır, Müge Ayana Ceyhan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması
Yazar: Ahmet Hamdi Topal
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Mevzuat Dergisi
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: AİHS'nin 10.Maddesi Çerçevesinde Şiddet Unsuru İçeren İfade - Güneydoğu Davalarından Örnekler
Yazar: Ozan Değer
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Kadınların İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması
Yazar: Bertil Emrah Öder
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yayın Tarihi:
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - I: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesi Kapsamında Mahkemelerin Objektif Açıdan Tarafsızlığı İlkesi
Yazar: Dilan Mızrak
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - II: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi Işığında Nefret İçerikli ve Irkçı Nitelikli Düşünce Açıklamaları
Yazar: Elif Küzeci
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - III: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Bilgi Edinme Hakkı: Özel Hayatın Gizliliği X İfade Özgürlüğü
Yazar: Cavidan Soykan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - V: Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Değişiklik
Yazar: Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik: Durdurma-Kimlik Sorma- Arama- Pa Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Uluslararası Ceza Mahkemesi - Temel Belgeler Derlemesi
Yazar: Yayınlayan: UCM Türkiye Koalisyonu Kurucu Üyeleri
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Uluslararası Ceza ve İnsancıl Hukuk
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Suç ve Ceza Adaletinde Eğilimler, 2010
Yazar: Steve Clarke, Eurostat
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Eurostat
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Türkiye’de İnternet Düzenlemeleri, Nefret Söylemi ve Irkçı İçerik
Yazar: Yaman Akdeniz
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yayın Tarihi:
Başlık: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Türk Ceza Hukukunda Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi
Yazar: Gülşah Bostancı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2007


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.