Toplam 409 yayından, Gösterilen 1 - 50
Başlık: Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi, Strazburg
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Lügatçesi / Glossary of the European Convention on Human Rights
Yazar: Avrupa Konseyi HRCAD
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı
Yazar: UNICEF, Rachel Hodgkin & Peter Newell
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı
Yazar: BM Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Ofisi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Türkiye'de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller
Yazar: Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Minnesota Protokolü-Birleşmiş Milletler Hukuk Dışı, Keyfi ve Yargısız İnfazların Önlenmesine ve Soruşturulmasına ilişkin El Kılavuzu
Yazar: Minnesota Lawyers International Human Rights Committee
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1991
Başlık: Nefret Söylemi El Kitabı
Yazar: Anne Weber
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Sivil Toplum Örgütleri için Hukuk Rehberi
Yazar: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Abbas Yalçın, Yasemin Öz
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Sivil Toplum Örgütleri için Yönetişim Rehberi
Yazar: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Gürcan Banger
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Mahpusun Öğrenim Hakkı
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: 5 N ve 1 Mülteci Basın Mensupları için El Kitabı
Yazar: Mültecilerle Dayanışma Derneği, Orçun Ulusoy, Berivan Sarıkaya
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İzmir
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Adalete Erişimde Ayrımcılık
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: AİHS'in 1 No'lu Protokolünün 1. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Yazar: Monica Carss-Frisk
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Mülkiyetin Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: AİHS'in 2. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap
Yazar: Douwe Korff
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: AİHS'in 3. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Yazar: Aisling Reidy
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: AİHS'in 5. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Yazar: Monica Macovei
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: AİHS'in 6. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Yazar: Nuala Mole & Catharina Harby
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: AİHS'in 8. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Yazar: Ursula Kilkelly
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Özel Hayatın Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: AİHS'in 10. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Yazar: Monica Mocavei
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri:
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: AİHS Kapsamında Pozitif Yükümlülükler (AİHS Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap)
Yazar: Jean-François Akandji-Kombe
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: AİHS'in 3. Maddesi'nin Uygulama El Kitabı
Yazar: İşkenceye Karşı Dünya Örgütü (OMCT), Uğur Erdal & Hasan Bakırcı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Cenevre
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Belediyeler için Sürdürülebilir Hareketlilik Rehberi
Yazar: Macar Genç Yeşiller
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Budapeşte
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Çocuk Hakları: Stratejik Davalar için Kılavuz
Yazar: Çocuk Hakları Enformasyon Ağı (Child Rights Information Network-CRIN), Patrick G Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Dışlanmadan Eşitliğe: Engelli Bireylerin Haklarını Hayata Geçirmek
Yazar: BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (UN-DESA), BM İnsan Hakları Yüksek Komiserli Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: İnsan Ticareti Mağdurlarına Doğrudan Yardım IOM El Kitabı
Yazar: Uluslararası Göç Örgütü (IOM)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri:
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Kayıt Dışı-Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Yapılacak Yasal Reform Hakkında Avrupa Parlamentoları İçin Bir Rehber
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Barınma Hakkına Erişimde Ayrımcılık
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Bir Hak Olarak Çocuğun Yüksek Yararı
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu & Uluslararası Çocuk Merkezi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Ceza Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Rehberi
Yazar: UNICEF, Türkiye Barolar Birliği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Cezasızlıkla Mücadele El Kitabı
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Kerem Altıparmak
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Cezasızlık
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Çalışma Hakkına Erişimde Ayrımcılık
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Çocuk Askerler: Silah ve Savaş Lobisinin Gerçek Kurbanları
Yazar: İnsan Hakları Araştırmaları Derneği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi:
Başlık: Çocuk Dostu Adalet
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu & Uluslararası Çocuk Merkezi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Eğitim Hakkına Erişimde Ayrımcılık
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Eğitimde Haklarım Var Çocuk Kılavuzu
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Gör Beni, Duy Beni-Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme'yi Kullanma ve Tanıtma Rehberi
Yazar: Save the Children (Çocukları Koruyun Birliği); Gerison Lansdown
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi:
Başlık: Birlikte Yaşama- Sosyal Uyuma, Kültürlerarası Diyaloga, Anlayışa, Hoşgörüye ve Demokratik Katılıma Medyanın Katkısına ilişkin Avrupa Konseyi Standartları Hakkın Devamı ...
Yazar: Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü; Yasha Lange
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Çocuklara Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılması-Sorular ve Yanıtlar
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Çocuklara Yönelik Bedensel Cezalandırmanın Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Yapılacak Yasal Reformlarda Avrupalı Parlamenterler İçin Bir Rehber
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Düşünce, vicdan ve Din Özgürlüğü- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9.Maddesinin Uygulanmasına Dair Kılavuz Kitap
Yazar: Avrupa Konseyi; Jim Murdoch
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Kitapçığı No. 14: Yeni Kölelik Biçimleri
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Kölelik Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1991
Başlık: BM Engelli Bireylerle İlgili Genel Bilgiler
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi:
Başlık: Onarıcı Adalet Programları El Kitabı
Yazar: Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Avrupa Ayrımcılık Yasağı Hukuku El Kitabı
Yazar: Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı & Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi & Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: İlköğretimde Haklarımız Var-İlköğretimde Haklar ve Hak Arama Yolları
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi; Şahin Antakyalıoğlu, Türkay Asma, Dilek Kumcu, Zeynep Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Kadın Yurttaşın El Kitabı
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği; Esra Koç, Esra Güçlüer
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 1999
Başlık: Kadına Yönelik Şiddet El Kitabı
Yazar: Kadın Dayanışma Vakfı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Haklarımız
Yazar: Kaos GL
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Küresel Bir İnsan Hakları Sorunu-İklim Mültecileri
Yazar: İnsan Hakları Araştırmaları Derneği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi:
Başlık: LGBT Hakları İnsan Haklarıdır
Yazar: Kaos GL
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2011


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.